11 nov 2019 Uitspraak Hoge Raad over ‘slapende dienstverbanden’

Op 8 november heeft de Hoge Raad antwoord gegeven op de vraag of ‘slapende dienstverbanden’ toelaatbaar zijn, of dat je als werkgever het dienstverband moet beëindigen en een transitievergoeding moet betalen. Een slapend dienstverband is een dienstverband waarbij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer (meer dan twee jaar) thuis zit en geen loon meer krijgt, maar nog wel in dienst wordt gehouden waardoor de wettelijke transitievergoeding niet betaald hoeft te worden.

Uitspraak Hoge Raad over ‘slapende dienstverbanden’

De Hoge Raad heeft nu beslist dat een werkgever in beginsel verplicht is om op verzoek van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer een slapend dienstverband te beëindigen en de wettelijke transitievergoeding te betalen. Dit laatste hoeft namelijk geen belemmering op te leveren voor de werkgever, want er is een wet die regelt dat hij of zij door het UWV gecompenseerd wordt voor betaling van de transitievergoeding aan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer.

Uitzondering op de regel is een situatie waarin de werkgever gerechtvaardigde belangen heeft om de arbeidsongeschikte werknemer toch in dienst te houden. Denk bijvoorbeeld aan een reëel uitzicht op re-integratie (alsnog re-integreren na twee jaar ziekte).

Advies van de ANKO

Heb jij een werknemer of werknemers met een slapend dienstverband? Wil je in de toekomst niet geconfronteerd worden met een alsmaar hoger geworden recht op transitievergoeding, waarvoor je niet gecompenseerd wordt? Neem dan contact op met de juristen van de ANKO om jouw situatie te beoordelen.

Gerelateerde producten

Bekijken 7 manieren om dienstverband te beëindigen (ontslag) Bekijken