16 jan 2021 Val kabinet mag geen vertraging opleveren voor extra steunpakket

Het kabinet-Rutte III heeft haar ontslag aangeboden aan de koning vanwege de kinderopvangtoeslagaffaire. Het kabinet is dus gevallen. De koning heeft de minister-president, ministers en staatssecretarissen verzocht 'al datgene te blijven doen, wat zij in het belang van het Koninkrijk noodzakelijk achten'. 

Het zorgen voor de verruiming van de steunpakketten, zeker voor de zwaar getroffen kappersbranche, hoort daar wat ons betreft meer dan vanzelfsprekend bij. Dit mag geen verdere vertraging oplopen, want ondernemers kunnen gewoon niet meer wachten!

Na de toezegging van meer steun door premier Rutte tijdens de persconferentie afgelopen dinsdag, wordt er volop vergaderd en gedebatteerd over het nieuwe steunpakket. We doen er sinds de nieuwe lockdown ALLES aan om het kabinet en alle betrokkenen te laten weten wat de kappersbranche NU nodig heeft. Zo schreven we al een brief naar minister Koolmees, met een kopie aan de Tweede Kamer. We hielpen we MKB Nederland met voorbeeldberekeningen TVL, waaruit duidelijk werd dat kappers hier niet of nauwelijks voor in aanmerking komen. We stuurden we een noodkreet naar premier Rutte en zijn ministers en alle Kamerleden kregen gisteren een brief over de benodigde aanpassingen van de steunmaatregelen. Daarnaast laten wij op alle mogelijke plekken ons geluid horen en vindt er heel veel overleg plaats. We hebben direct contact met Staatssecretarissen, ministers, Ministeries EZK, SZW en VWS, met het retailcollectief Nieuwe Winkelraad, met andere branches, het  RIVM, de Kamer van Koophandel, RVO en de veiligheidsregio's. 

En dat heeft effect! De kapper wordt genoemd in debatten, Kamervragen en amendementen. Onze input komt aan de orde, onze vragen worden gesteld in de Tweede Kamer en de situatie in de kappersbranche komt overal voorbij. Maar we knokken door tot we bereikt hebben wat we willen: ervoor zorgen dat alle benodigde (extra) steun zo snel mogelijk wordt opengesteld voor ALLE kappers, óók nu het kabinet gevallen is.