15 feb 2021 Vanaf vandaag is het TVL-loket geopend!

Vanaf vandaag, maandag 15 februari 12:00 uur is het aanvraagloket voor de TVL geopend. Je kunt vanaf dat tijdstip een aanvraag doen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het eerste kwartaal van 2021. De aanvraagperiode voor het eerste kwartaal sluit op vrijdag 30 april 17.00 uur.

Vanaf vandaag is het TVL-loket geopend!

De ANKO is blij dat het TVL-loket nu in ieder geval open gaat, zodat ondernemers een aanvraag kunnen indienen. Tegelijkertijd maakt de ANKO zich wel veel zorgen over de snelheid van (maximale) uitbetaling aan de ondernemer. Doordat de Europese Commissie nog goedkeuring moet geven op de uitbreidingen van de TVL-regeling en uitvoerder RVO tijd nodig heeft om alle aanvragen te beoordelen, duurt het te lang voordat het geld op de rekening staat. De ANKO maakt zich, net zoals we dat deden en doen voor de al bestaande regelingen, sterk om ook voor deze aangepaste regeling het voorschot sneller uit te laten betalen.

Uitbreidingen gaan pas later in
Erg teleurstellend is dat de uitbreidingen die op 21 januari door het kabinet zijn aangekondigd, zoals de verlaging van de vaste lasten drempel en het hogere subsidiepercentage, pas later worden doorgevoerd. De Europese Commissie moet hier namelijk nog toestemming voor geven en dat duurt nog langer dan aangegeven. Wij houden de vinger voortdurend aan de pols en de druk er op.

Wat betekent dit concreet?
Je kunt vanaf maandag de TVL aanvragen, maar de aanvraag wordt beoordeeld op basis van de uitgangspunten van de TVL-regeling zoals deze in het vierde kwartaal 2020 gold.

  • De subsidie wordt verhoogd naar 85%, maar het voorschot zal in eerste instantie nog plaatsvinden op basis van het oude subsidie bedrag van 50% tot 70%.
  • Als de Europese Commissie de uitbreiding naar 85% goedkeurt ontvang je automatisch een extra betaling.
  • Als je berekende vaste lasten minder dan € 3.000 zijn kun je nu – in tegenstelling tot de oude situatie – wel een aanvraag indienen, maar wordt de aanvraag pas afgerond als de Europese Commissie het lagere bedrag van € 1.500 vaste lasten heeft goedgekeurd.
  • Let op: het gaat om je berekende vaste lasten, en niet om de werkelijke vaste lasten. De berekende vaste lasten bedragen 23% van de kwartaalomzet van het eerste kwartaal van 2019.

Wanneer wordt de subsidie betaald?
RVO geeft aan dat zij binnen 8 weken bepalen of de aanvraag goedgekeurd wordt. Het voorschot staat dan meestal binnen 5 werkdagen na het verzenden van het besluit op de rekening. Ook hier zetten wij druk op een snellere afhandeling.

Klik hier om de TVL aan te vragen.