10 nov 2021 Veelgestelde vragen over de actuele coronamaatregelen

We hebben de vragen die we deze week veel binnen kregen over de coronamaatregelen voor jullie op een rij gezet.

Moeten we weer (kuch)schermen plaatsen?

Nee, dit hoeft niet. Het dringende advies is om waar mogelijk afstand te houden. Een (kuch)scherm plaatsen mag uiteraard wel, maar hoeft niet.

Mag ik in plaats van een mondkapje gebruik maken van het Corona toegangsbewijs (CTB)?

Nee dit mag niet. Het CTB geldt alleen voor aangewezen branches en de kappersbranche is niet aangewezen. Vanaf 6 november moeten de kapper en de klant een mondkapje dragen.

Moeten we in de salon 1,5 meter afstand houden?

Het is een dringend advies om weer 1,5 meter afstand te houden. Dit is geen verplichting, maar er wordt dringend geadviseerd om waar mogelijk afstand te houden.

Als je geen mondkapje draagt, riskeer je dan een boete?

Ja, als je als kapper geen mondkapje draagt, riskeer je per keer een boete van € 95,00. De klant is zelf verplicht en verantwoordelijk om een mondkapje te dragen en krijgt ook zelf de boete als hij of zij dit niet doet. De kapper moet de klant wel wijzen op de mondkapjesplicht. Je kan als ondernemer niet beboet worden als de klant weigert zonder geldige reden een mondkapje te dragen. Je kan wel de klant vragen om te vertrekken. Alleen Boa’s en politie kunnen in winkels of andere openbare ruimtes handhavend optreden.

Op de site van de Rijksoverheid staat dat de mondkapjesplicht geldt ‘bij de uitvoering van contactberoepen, waar nodig, zowel voor klant als voor dienstverlener.’ Wat wordt hier bedoeld met ‘waar nodig’?

‘Waar nodig’ is hier opgenomen omdat de sekswerkers – die ook tot de contactberoepen worden gerekend – niet onder de mondkapjesplicht vallen. Voor de kappers en hun klanten geldt deze uitzondering niet.

Klik hier voor alle veelgestelde vragen.