28 mei 2020 Veelgestelde vragen over personeel

Nu de meeste salons ruim twee weken open zijn en iedereen weer hard aan het werk is, krijgen we veel vragen over personeel. We hebben de meest gestelde vragen voor je op een rij gezet.

Mijn werknemer heeft klachten, zoals verhoging en verkoudheid, mag hij of zij dan werken en moet ik de werknemer doorbetalen?
Ja, als je werknemer niet kan werken door deze klachten moet hij of zij thuis blijven en krijgt doorbetaald. Je kunt deze werknemer ziek melden. Als de medewerker ziek wordt bevonden door de Arbodienst, kan je aanspraak maken op je verzuimverzekering. In overleg met de Arbodienst zal ook besloten worden of de werknemer getest wordt op Corona.

Waar moet ik of mijn medewerker zich melden als we klachten hebben en op Corona getest willen worden?
Je kunt je voor het afnemen van een coronatest melden bij je huisarts of de GGD. Voor werknemers geldt dat je je ook kunt melden bij de Arbodienst.

Mijn personeel durft niet te werken, mag ik ze dat verplichten?
Ga altijd in gesprek over dit soort zaken. Er zijn werknemers die niet durven te werken. Nu de salons open mogen, is er echter geen (formele) reden om niet te komen werken. Als werknemers toch niet willen komen, zonder dat je daarmee instemt, dan geldt dat als werkweigering. Je kunt dan de loonbetaling stopzetten. Vertel de werknemer wel van tevoren dat dat de consequentie is. Als de bedrijfssituatie het toelaat, dan zou de werknemer in zo'n geval ook vakantie kunnen opnemen of onbetaald verlof. Voor onbetaald verlof wordt wel geadviseerd dit goed schriftelijk vast te leggen.

In het gezin van mijn werknemer is iemand ziek, met hoge koorts. Mijn werknemer mag hierdoor niet komen werken en moet in quarantaine. Moet ik deze medewerker wel doorbetalen?
Ja, deze werknemer ontvangt gewoon salaris. De werknemer heeft er namelijk zelf geen invloed op dat hij of zij niet mag komen werken. Aangezien de werknemer zelf niet ziek is, zal geen aanspraak gemaakt kunnen worden op de verzuimverzekering. Als de medewerker zelf ook klachten heeft is het zinvol om een test aan te vragen. Neem contact op met de GGD om te horen hoe lang jouw medewerker thuis moet blijven.

Wat doe ik als een klant positief getest wordt, kort nadat hij of zij in de salon is geweest?
Neem in dit soort gevallen altijd contact op met de GGD. De GGD bepaalt wat er moet gebeuren. Meestal zal de kapper die de klant behandeld heeft, getest worden. Afhankelijk van de uitkomst zal hij of zij wel of niet thuis moeten blijven. In het slechtste geval kan de GGD ook bepalen dat de salon gedurende een bepaalde periode moet sluiten. De intake vragen zijn dus essentieel! Door klanten goed naar hun gezondheid te vragen vóór ze in je stoel plaatsnemen (gebruik de intake vragenlijst) kun je dit voor een groot deel voorkomen.

Mag ik op 2e Pinksterdag open?
2e Pinksterdag is een landelijke feestdag, de salon is dicht en de werknemer krijgt het loon doorbetaald. Het hangt van de gemeente af of is toegestaan dat salons toch hun deuren openen. Je kunt je werknemers echter niet verplichten om te komen werken, dit kan alleen op basis van vrijwilligheid. Als de werknemer op deze feestdag werkt, krijgt hij of zij de uren betaald, plus een toeslag van 25%.

Mijn werknemer had een vakantie gepland, maar deze is geannuleerd. Wat doe ik met deze dagen?
In deze situatie kan de werknemer vragen om de vakantiedagen in te trekken. De mogelijkheid van het intrekken van al vastgestelde vakantiedagen door de werknemer is in de wet niet geregeld. Daarom is het niet zomaar mogelijk voor de werknemer om een reeds vastgestelde vakantie eenzijdig in te trekken. Er is immers een afspraak gemaakt over het opnemen van de vakantie. Maar ook hier staat het belang van goed overleg voorop. Het staat de werkgever vrij om een verzoek van de werknemer om de vakantie in te trekken goed- of af te keuren.

Heeft mijn personeel tijdens de sluiting vakantiedagen opgebouwd?
Ja, de opbouw van vakantiedagen van je personeel is doorgelopen tijdens de sluiting.

Mag ik extra werken van mijn werknemers compenseren met de tijd dat zij thuis hebben gezeten?
Nee, dit mag niet. Als een werknemer nu extra werkt. zullen die uren betaald moeten worden. In de praktijk zien we echter veel werknemers die bereid zijn om zich nu extra in te zetten, zonder hiervoor een betaling te vragen. Dus ook hier geldt: ga in gesprek.

Downloads

Checklist verantwoorde opening kapsalons

317 KB
Gezondheidscheck klant

149 KB
Infographic hygiƫne protocol kappersbranche

697 KB