1 sep 2020 Veiligheidsregio’s tevreden over kappers en haarwerkspecialisten!

We hebben vanuit verschillende veiligheidsregio’s te horen gekregen dat ze erg te spreken zijn over de wijze waarop kappers en haarwerkspecialisten omgaan met de coronamaatregelen. Ook roepen ze ons op om de maatregelen te blijven naleven om het virus onder de duim te houden.

Zoals jullie weten heeft de ANKO, samen met de vakbonden, voor de branche een hygiëneprotocol opgesteld. Dit protocol was bedoeld om zo snel mogelijk weer open te kunnen als branche en is meegenomen in de afweging van het kabinet om per 11 mei 2020 de kappers hun vak – onder voorwaarden – weer uit te laten oefenen. Het is nog steeds van groot belang dat de gestelde voorwaarden worden nageleefd want het coronavirus is nog niet verdwenen. Het hygiëneprotocol helpt de branche om aan deze voorwaarden te voldoen. Hiermee laat de branche zien met de verantwoordelijkheid en het vertrouwen die de overheid ons heeft gegeven om te kunnen gaan.   

Omdat in deze corona-tijd een noodverordening van kracht is op grond waarvan alle getroffen veiligheidsmaatregelen worden getoetst door gemeenten (boa’s) op de juiste naleving, onderhoudt de ANKO veelvuldig contact met zowel het landelijke Veiligheidsberaad, als met de afzonderlijke 25 veiligheidsregio’s. We informeren regelmatig naar hun ervaringen met de handhavingspraktijken bij kappers. Zo hebben we ze kunnen bewegen de noodverordening aan te passen in de periode dat kappers hun beroep niet mochten uitoefenen maar wél producten mochten verkopen. Door  onze contacten horen we snel als er zaken zijn die niet goed gaan of voor verbetering vatbaar zijn. En zo kunnen we ervoor zorgen dat onze branche veilig open kan blijven. Bovendien voorzien we de veiligheidsregio’s van relevante informatie over de kappersbranche.

Recent hebben we de veiligheidsregio’s specifiek gevraagd ons te laten weten of er verbeterpunten zijn in de naleving door kappers van de corona-maatregelen zoals opgenomen in de noodverordeningen sinds de branche weer open is. We hebben inmiddels vanuit verschillende veiligheidsregio’s te horen gekregen dat ze erg te spreken zijn over de wijze waarop kappers omgaan met de maatregelen. En dat is een mooi compliment! Ook waarderen ze de welwillendheid en inspanningen van de ANKO om de gehele kappersbranche te ondersteunen bij het toepassen van de maatregelen in de salon. Maar ze geven ook aan dat het van groot belang blijft om de maatregelen te blijven volgen, want dat is de enige manier om het coronavirus onder controle te blijven houden. Dus: respecteer de getroffen matregelen en gebruik daarbij het protocol, zo zorgen we samen voor een veilige en gezonde kappersbranche. Samen staan we sterk!