22 jun 2020 Verslag Ledenvergadering 22 juni 2020

Op 22 juni 2020 kwam de ANKO Ledenraad bijeen in Utrecht. We geven je hieronder een kort verslag van deze vergadering.
 

Jaarverslag 2019
Voorzitter Maurice Crusio blikt terug op aantal highlights van 2019 en penningmeester Frank Postma bespreekt de Jaarrekening 2019. De financiële positie van de ANKO is gezond en solide. Over boekjaar 2019 is een positief resultaat bereikt. De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven.

Het bestuur is zich bewust van de emotionele en economische impact van de coronacrisis voor de leden. Hiervoor is in de jaarrekening 2019 een bestemmingsreserve gevormd van € 600.000. Alle leden hebben inmiddels een creditnota ontvangen voor een kwart van de contributie over het jaar 2020. Deze toezegging kon gedaan worden dank zij de tot op heden opgebouwde reserve binnen het verenigingsvermogen.

De Ledenraad heeft de Jaarrekening 2019 goedgekeurd en heeft het bestuur decharge verleend voor het in 2019 gevoerde beleid en het financiële beheer.

COVID Lobbyplan
Vanwege de coronapandemie moest het strategische roer snel om. Het strategisch plan voor 2020 werd tijdelijk op de plank gelegd en het bestuur heeft een speciaal COVID-lobbyplan vastgesteld. In korte tijd is door bestuur en kantoor veel bereikt! In het volgende nummer van ANKO Kapperszaken vind je een tijdlijn met alles wat er is gebeurd, gedaan en bereikt. Het magazine valt half juli bij alle leden op de mat.

Het oorspronkelijke strategisch plan 2020 is nu weer van kracht en wordt in aangescherpte vorm verlengd tot en met 2021.

Veranderagenda
Op verzoek van het bestuur en de ledenraad heeft de Raad van Advies in februari 2020 een rapport opgesteld om de ANKO bestuurlijk te versterken. In dit rapport staan adviezen en aanbevelingen. De adviezen en aanbevelingen zijn door het bestuur omgezet in concrete acties die nu aan de Ledenraad zijn voorgelegd. De Ledenraad heeft de meeste acties, met hier een daar een aanscherping, overgenomen.

Samenstelling Raad van Advies
Jan Schinkelshoek is na negen jaar afgetreden als lid en voorzitter van de Raad van Advies. Ad Bergwerff en Maurice Crusio spraken bij dit afscheid lovende woorden: respectabel, professioneel, betrouwbaar, diplomatiek en benaderbaar zijn de sleutelwoorden die Jan Schinkelshoek beschrijven. Ad Bergwerff vormt als inkomende voorzitter, samen met het nieuw gekozen lid Meindert Stolk, vanaf 1 juli 2020 de Raad van Advies. De derde vacature wordt hopelijk spoedig ingevuld.

De volgende bijeenkomst van de Ledenraad is op 7 september 2020.