8 jul 2020 Vijf weken partnerverlof

Werknemers hebben na de bevalling van hun partner recht op vijf  dagen betaald kraamverlof. Tijdens deze vijf verlofdagen betaalt de werkgever het volledige loon door.

Per 1 juli 2020 mogen werknemers vijf aanvullende weken partnerverlof opnemen, betaald door het UWV. De uitkeringsinstantie verstrekt hiervoor een uitkering. Een werknemer kan het verlof alleen in het eerste half jaar na de geboorte van het kind opnemen.

Lees meer over partnerverlof