1 mrt 2021 Vlotte uitbetaling subsidievoorschotten mede dankzij ANKO

Bij zowel de NOW- als de TVL-regeling geldt dat er bij de uitbetaling gewerkt wordt met voorschotten op de aangevraagde subsidie. Het voorschot bedraagt 80% van het aangevraagde bedrag. Bij de NOW-regeling wordt het voorschot in termijnen uitgekeerd, bij de TVL-regeling gebeurt dit in een keer. Omdat snelle liquiditeit voor kappers essentieel is, heeft de ANKO heeft gelobbyd voor een snelle uitbetaling van de voorschotten. Met succes!

Vlotte uitbetaling subsidievoorschotten mede dankzij ANKO

Dit kan je verwachten:

Het voorschot op de NOW-subsidie ontvang je meestal twee weken na de aanvraag. De TVL voor het eerste kwartaal kon je 15 februari jl. aanvragen en uitbetaling van de eerste voorschotten vindt nu al plaats.

De aanvragen van zowel NOW en TVL moet je achteraf verantwoorden waarna nog een uitbetaling van de laatste 20% plaats vindt of een terugvordering, als er te veel is aangevraagd. Dit kan het geval zijn als het opgegeven percentage omzetverlies te hoog is geweest. Nu de branche in maart weer omzet gaat maken, adviseren we je om goed te kijken wat je aan subsidie aangevraagd hebt en of dit klopt met het daadwerkelijke omzetverlies aan het einde van het kwartaal.

Verantwoording achteraf

De termijn voor verantwoording van de NOW 1.0-subsidie is behoorlijk verlengd. Dit kan tot 31 oktober 2021. Voor de TVL zal de RVO ondernemers na het eerste kwartaal van 2021 vragen hun werkelijke omzet over het eerste kwartaal van 2021 op te geven. Je hebt tot 1 oktober 2021 de tijd om dit te doen.

Nadat je je verantwoording met daadwerkelijk omzetverlies hebt doorgegeven wordt de subsidie definitief en ontvang je de laatste 20%, of meer of minder, afhankelijk van je daadwerkelijke omzetverlies.