24 feb 2022 Volgende stap gezet in cao-onderhandelingen

Na het eerste verkennende gesprek met vakbonden heeft de ANKO delegatie afgelopen dinsdag opnieuw met de bonden om tafel gezeten om over een nieuwe cao te praten. We hebben intensief van gedachten gewisseld en daarmee is een goede stap voorwaarts gezet, maar er is nog geen akkoord bereikt.

Volgende stap gezet in cao-onderhandelingen

Uitgangspunt blijft dat het voor de branche van belang is dat er een nieuwe cao komt, maar wel een die recht doet aan de situatie waarin de kappersbranche verkeert. Voor de ANKO betekent dit een passende beloning en goede arbeidsvoorwaarden, die zorgen voor het behoud van werknemers en voldoende kwalitatieve instroom in de branche. De branche moet aantrekkelijk blijven!

Met FNV Mooi en CNV Vakmensen is afgesproken dat we op 16 maart met elkaar verder praten. Hopelijk kunnen we dan afspraken maken over een nieuwe cao.