21 okt 2019 Volgende stap in ontwikkeling branchediploma

Afgelopen voorjaar hebben werkgevers en werknemers in de kappersbranche hun mening gegeven over het al dan niet invoeren van een branchediploma. ANKO en vakbonden bekijken samen of er een branchediploma moet komen. Hiermee kan een kapper bewijzen dat hij of zij het door de branche vastgestelde vakvolwassen niveau bereikt heeft. 

Volgende stap in ontwikkeling branchediploma

ANKO en vakbonden werken samen binnen het Brancheplatform Kappers (BPK). Op basis van de onderzoeksresultaten heeft de Onderwijscommissie van het BPK een eerste advies opgesteld. Zowel het bestuur van BPK als het bestuur van de ANKO zullen zich over dit advies buigen. Als alle lichten dit najaar op groen gaan, zal vanaf 1 januari 2020 met een pilot gestart worden om te bekijken hoe zo’n branchediploma in de praktijk moet werken. Belangrijk is dat de praktijk in de kapsalon het uitgangspunt is en dat het een toetsing van de branche zelf is.