25 jun 2020 Aanvragen voorschot subsidie praktijkleren kan tot en met 30 juni

Het aanvraagloket voor een voorschot voor de subsidie voor praktijkleren is nog beschikbaar tot en met 30 juni tot 17.00 uur! 

In de praktijk leer je het kappersvak. Daarom is ANKO een groot voorstander van het praktijkleren via de BBL-route. Ter ondersteuning van het begeleiden van de BBL-leerlingen is er elk jaar een subsidie praktijkleren beschikbaar vanuit de overheid. Deze wordt normaal pas in december 2020 uitgekeerd over het leerjaar 2019/2020. Door een ANKO-lobby is er nu een voorschot beschikbaar op deze subsidie.

Hiermee wordt de ondernemer tijdens de coronacrisis tegemoet gekomen voor al gemaakte begeleidingskosten. Bovendien wordt zo bevorderd dat praktijkleerplaatsen in het mbo kunnen blijven bestaan

Aanvragen voorschot subsidie praktijkleren

Het aanvraagloket voor de voorschot subsidie praktijkleren is vanaf 2 juni 2020 9.00 uur tot uiterlijk 30 juni 17:00 uur beschikbaar via: www.rvo.nl/praktijkleren.

De periode waarover je een voorschot kunt aanvragen is het aantal weken dat een BBL-leerling aanwezig is geweest in de periode van 1 augustus 2019 t/m 31 maart 2020

De hoogte van het voorschot dat je kunt aanvragen wordt als volgt berekend: aantal weken begeleiding x € 42,50, met een maximum van €1.530,- per BBL-leerling

De voorwaarde voor een aanvraag is dat de aanvrager een door SBB erkend leerbedrijf is, dat tijdens het studiejaar 2019/2020 één of meer BBL-studenten heeft begeleid.

Belangrijk: het voorschot wordt verrekend met de aanvraag van de definitieve subsidie. Je moet dus ook altijd de definitieve aanvraag subsidie indienen, anders wordt het voorschot teruggevorderd!

Aanvragen definitieve subsidie praktijkleren is verplicht

De openingsdatum voor het aanvragen van de normale definitieve subsidieronde praktijkleren 2020 schuift één maand op van 2 juni naar 1 juli 2020. Dit gebeurt in verband met de extra voorschotronde van de subsidie in juni 2020.

Een aanvraag indienen voor studiejaar 2019 - 2020 is mogelijk vanaf 1 juli, 9:00 uur tot en met 16 september 2020, 17:00 uur. Lees ook zeker de tips voor aanvragers even door, zoals over E-herkenning en op tijd indienen.