10 feb 2023 Voorzitter ANKO spreekt Tweede Kamerleden toe

Na een bezoek aan de Eerste Kamer eerder deze week, was de ANKO gisteren opnieuw in Den Haag. Dit keer voor een kennismaking met de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat. ANKO-voorzitter Maurice Crusio sprak de Kamerleden toe over het belang van ambachtelijke bedrijven zoals kappers voor Nederland.

Voorzitter ANKO spreekt Tweede Kamerleden toe

De kennismaking was een initiatief van MKB-Nederland. Leden van het hoofdbestuur van MKB-Nederland – waaronder onze Maurice! – kregen tijdens de meeting de gelegenheid om aandacht te vragen voor issues in hun branche of sector. Maurice heeft in zijn hoedanigheid als voorzitter van zowel de ANKO als het Platform Ambachten de meerwaarde benadrukt van mensen die met hun handen werken.

Onderwijs

Maurice: “Er moet meer waardering komen voor deze vakmensen. Ik heb de politici opgeroepen om de enorme druk op ambachtelijke werkgevers te verminderen, zodat ondernemen in het ambacht aantrekkelijker wordt.” Hij heeft bovendien benadrukt dat er in het mbo-onderwijs veel meer aandacht en tijd moet zijn voor het opdoen van de praktijkervaring die zo noodzakelijk is voor het opleiden van vakmensen. Hij pleitte er zelfs voor om in het basisonderwijs niet alleen een Cito-toets, maar ook een vaardigheidstoets in te voeren.

Maurice spreekt de commissie toe.

Vervolg

Na afloop bedankten de vertegenwoordigers van de andere ambachtelijke branches Maurice voor zijn pleidooi. Kamerleden van o.a. CDA, BVNL en BBB zegden toe graag uitgebreider in gesprek te gaan met de ANKO. Ook met andere Kamerleden die tijdens de bijeenkomst hun belangstelling toonden voor het betoog van Maurice wordt nader contact gezocht. Wordt vervolgd dus!

Na afloop werd een groepsfoto gemaakt van de delegatie van MKB-Nederland en de commissieleden.