30 jun 2020 Vraag definitieve subsidie praktijkleren aan

Vanaf 1 juli 9:00 uur is het mogelijk om voor je BBL-er(s) een definitieve aanvraag subsidie praktijkleren in te dienen voor het studiejaar 2019 – 2020. Dit kan tot en met 16 september 2020, 17:00 uur.  

Voor je de definitieve aanvraag indient, is het handig om de tips voor aanvragers door te nemen. Hierin wordt je bijvoorbeeld gewezen op e-herkenning en het belang van op tijd indienen.

Belangrijk: Heb je een voorschot aangevraagd dan wordt deze verrekend met de aanvraag van de definitieve subsidie. Je moet dus ook altijd de definitieve aanvraag subsidie indienen, anders wordt het voorschot teruggevorderd!