8 dec 2020 UPDATE! Vragen en antwoorden over de mondkapjesplicht

Vanaf 1 december 2020 moeten kapper en de klant een niet-medisch mondkapje opzetten in de salon. In sommige gevallen is een face shield toegestaan voor de kapper.

Wie moet er een mondkapje op in mijn salon?

Vanaf 1 december 2020 is iedereen van 13 jaar en ouder verplicht om een niet-medisch mondkapje te dragen. Dit geldt dus zowel voor de kapper als de klant. Deze verplichting geldt niet voor ambulante kappers en hun klanten als zij bij mensen thuis werken. Maar we adviseren ambulante kappers dringend om wél een mondkapje te dragen, voor hun eigen veiligheid en die van de klant.

Een klant die verklaart dat hij of zij om medische redenen of medische beperkingen geen mondkapje kán dragen, hoeft dit niet. Zie ook: ‘Mag ik een klant weigeren die geen mondkapje wil dragen?’

Welk mondkapje moet ik gebruiken?

Alle niet-medische mondkapjes zijn toegestaan. Ook een zelfgemaakt mondkapje mag, maar sjaals en bandana’s zijn niet toegestaan.

Mag een face shield of spatscherm ook gedragen worden in plaats van een mondkapje?

Als voor de uitvoering van werkzaamheden het ondoenlijk of onmogelijk is, dan kan een spatscherm (face shield) overwogen worden. Je mag er dan voor kiezen om werknemers op het werk een spatscherm te laten dragen in plaats van een mondkapje. Jij als werkgever beslist dit.

Belangrijk is dat jouw werknemers onderling nog steeds afstand van elkaar houden.
Houd er rekening mee dat spatschermen niet dezelfde werking hebben als mondkapjes. Er kan nog steeds lucht langszij stromen.

In welke gevallen zou ik een face shield in plaats van een mondkapje kunnen dragen?

Je kunt dit alleen doen als het voor de uitvoering van de werkzaamheden ondoenlijk of onmogelijk is. Dit is bijvoorbeeld aan de orde als je langer dan 3 a 4 uur achtereen met een mondkapje moet werken. Ook kan je denken aan situaties waarin het dragen van een mondkapje andere mensen ernstig ontregelt, bijvoorbeeld bij contacten met demente ouderen. Of situaties waarin sprake is van omgang met doven of slechthorenden die afhankelijk zijn van liplezen.

Mag ik een klant weigeren die geen mondkapje wil dragen?

Ja, de klant is verplicht een mondkapje te dragen gedurende de behandeling. Alleen als de klant verklaart dat hij of zij om medische redenen of medische beperkingen geen mondkapje kán dragen, dan hoeft het niet. Kappers en handhavers (boa’s) moeten redelijk omgaan met deze groep mensen. Ze hoeven hier geen schriftelijk bewijs van te hebben. We raden je wel aan de andere aanwezigen in de salon te informeren als je iemand binnen hebt die geen mondkapje kan dragen.

 Hoe kan aangetoond worden dat je onder een uitzondering valt?

Of iemand onder de uitzondering valt, hangt af van de persoonlijke situatie. Dat betekent dat je zelf, je werknemer of je klant moet aantonen waarom hij of zij in aanmerking komt voor uitzondering van de mondkapjesplicht.  Medewerkers van politie en boa’s kunnen vragen om dat aan te tonen. Dit kan op verschillende manieren, voorbeelden zijn:

  • het dragen van een faceshield - als dat wel mogelijk is;
  • een kaartje laten zien waarmee je je beroept op de vrijstelling. Dit kaartje kan zelf geprint worden (https://www.vilans.nl/leven-in-coronatijd-als-je-risico-loopt#item1). Je hoeft nooit voor zo’n kaartje te betalen.
  • een bewijs van een behandelrelatie van een (huis)arts of instelling. Dit gaat niet om een officiële medische verklaring (die mag een arts niet over zijn eigen patiënt afgeven), maar bijvoorbeeld om een bewijs van een afspraak bij een arts. Het gaat met nadruk om een bestaand document. Het is niet de bedoeling dat je de (huis)arts belt voor een nieuw op te stellen document.
  • een verklaring van een begeleider of een naaste die gebeld kan worden;
  • een hulpmiddel of relevante medicijnen laten zien.

Ik werk in een verzorgingshuis, moeten mijn klanten ook een mondkapje dragen?

Ja, de klant is verplicht een mondkapje te dragen gedurende de behandeling. Alleen als de klant om medische redenen of medische beperkingen geen mondkapje kán dragen, dan hoeft het niet. Kappers en handhavers (boa’s) moeten redelijk omgaan met deze groep mensen. Ze hoeven hier geen schriftelijk bewijs van te hebben. We raden je wel aan de andere aanwezigen in de salon te informeren als je iemand binnen hebt die geen mondkapje kan dragen.

Mag de medewerker die weigert een mondkapje te dragen wel werken?

In principe moet iedere medewerker een mondkapje dragen. Alleen als je medewerker vanwege een (zichtbare of onzichtbare) beperking of chronische ziekte niet in staat is een mondkapje te dragen of op te zetten, of hierdoor ernstig ontregeld raakt, hoeft er geen mondkapje gedragen te worden.  Dit gaat dus alleen om ernstige (met name medische) gevallen. In dit geval kan een face shield gedragen worden. Als werkgever heb je de verplichting te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van je werknemers en dat betreft nu ook het dragen van een mondkapje. Verplicht jij je werknemers niet dan kan je op grond van het Arbeidsomstandighedenbesluit daarvoor een boete krijgen.

Mag het mondkapje bij de klant af bij het behandelen van een baard of snor of een andere gezichtsbehandeling?

Tijdens een gezichtsbehandeling aan een baard of snor of andere gezichtsbehandeling mag de klant zelf tijdelijk het mondkapje afzetten. Zodra deze behandeling is voltooid, moet de klant zelf het mondkapje weer opzetten.

Mag het mondkapje af bij de klant bij het kleuren?

Tijdens het aanbrengen van de kleur en uitspoelen moet het mondkapje op blijven, omdat de kapper geen 1,5 meter kan handhaven. Tijdens het inwerken van de kleuring kan het mondkapje eventueel tijdelijk door de klant afgezet worden. De klant moet dan wel 1,5 meter afstand houden tot andere aanwezigen in de salon. Hierna moet de klant het mondkapje zelf weer opzetten.

Mag het mondkapje af bij de klant bij het wassen van het haar?

Nee, want de kapper kan bij het wassen van het haar geen 1,5 meter afstand houden.

Moeten mijn klanten in de wachtruimte of aan de wachttafel ook een mondkapje dragen?
Nee, wanneer de klant niet wordt behandeld en op één plek blijft zitten hoeft dit niet, mits er 1,5 meter afstand zit tussen de kapper en (wachtende) klanten onderling. Wanneer de klant zich verplaatst, of bijvoorbeeld naar het toilet gaat, moet eerst het mondkapje weer volledig opgezet worden.

Mag mijn klant nog wat drinken en hoe gaat dat dan?
Wanneer de klant niet wordt behandeld en op één plek blijft zitten hoeft het mondkapje niet op en kan er wat gedronken worden, mits er 1,5 meter afstand zit tussen de kapper en (wachtende) klanten onderling. Wanneer de klant zich verplaatst, of bijvoorbeeld naar het toilet gaat, moet eerst het mondkapje weer volledig opgezet worden.

In heb mijn salon in mijn woonhuis, moet ik en mijn klant een mondkapje dragen?

Nee, dit is niet verplicht omdat je in een woonhuis aan het werk bent. Maar we adviseren je dringend om het wél te doen, voor je eigen veiligheid en die van je klant.

Moet ik als ambulante kapper ook een mondkapje dragen bij mijn klanten thuis?

Nee, dit is niet verplicht omdat je in een woonhuis aan het werk bent. Maar we adviseren je dringend om het wél te doen, voor je eigen veiligheid en die van je klant.

Als ik mijn salon sluit tijdens de behandeling, moet ik dan toch een mondkapje dragen?

Ja, deze verplichting blijft gelden, ongeacht of de deur van je salon op slot is of open.

Er zijn geen klanten in de salon, moet ik dan ook het mondkapje op?

Nee dan hoeft het niet. Alleen bij de uitoefening van het contactberoep draag je een mondkapje.

Moet er ook tijdens een trainingsavond een mondkapje gedragen worden?

Nee, je hoeft dan geen mondkapje te dragen als er dan 1,5 meter afstand is. Als je met elkaar traint en geen 1,5 meter afstand kunt houden draag je wel een mondkapje.

Als je geen mondkapje draagt, riskeer je dan een boete?

Ja, als je als kapper geen mondkapje draagt, riskeer je per keer een boete van € 95,00. De klant is zelf verplicht en verantwoordelijk om een mondkapje te dragen en krijgt ook zelf de boete als hij of zij dit niet doet. De kapper moet de klant wel wijzen op de mondkapjesplicht. Je kan als ondernemer niet beboet worden als de klant weigert zonder geldige reden een mondkapje te dragen. Je kan wel de klant vragen om te vertrekken. Alleen Boa’s en politie kunnen in winkels of andere openbare ruimtes handhavend optreden.