18 nov 2021 Waar knokt de ANKO voor?

Nu er extra maatregelen zijn ingegaan voor de kappersbranche en de cijfers blijven oplopen, krijgen we regelmatig de vraag: waar zet de ANKO zich nu voor in?

Afgelopen zaterdag zijn de regels voor de kappersbranche en andere niet essentiële dienstverleners wederom uitgebreid: ondernemers moeten van 18.00 uur tot 06.00 uur de deuren sluiten. Deze beperking in de openingstijden geldt voorlopig tot en met 3 december. De extra maatregelen komen bovenop de mondkapjesplicht, die op 6 november is ingegaan voor de kappersbranche en de anderhalvemeterregel die weer is teruggekeerd.

Deze nieuwe beperkende maatregelen – wederom in de voor ons zo belangrijke weken richting de decemberperiode - zijn een nieuwe klap voor de kappers. De branche is nog lang niet hersteld van de vorige twee lockdowns. En ondertussen wordt de discussie over de invoering van het Corona Toegangsbewijs (CTB) voor niet-essentiële dienstverleners nog in alle hevigheid gevoerd.

Waar zet de ANKO zich nu voor in?

De ANKO zet in op het veilig en verantwoord openblijven van de kappersbranche met zo weinig mogelijk beperkingen en wil 100% compensatie voor de schade (omzetderving) door deze beperkingen. In de onderhandelingen over de compensatie trekken we samen op met MKB Nederland.

Haarwerkspecialisten

Haarwerkspecialisten mogen ook na 18.00 uur noodzakelijke zorg blijven verlenen aan hun cliënten. Het gaat daarbij alleen om de specifieke zorgwerkzaamheden en dus niet om reguliere kapperswerkzaamheden.

We volgen alle actuele ontwikkelingen in Den Haag – zoals de voorgenomen CTB-wetgeving – op de voet. Waar nodig scherpen we onze inzet aan of breiden deze uit.

We houden jullie op de hoogte en zullen jullie voorzien van actuele hulpdocumenten en tools.