20 sep 2019 Wat betekent de Miljoenennota voor de kappersbranche?

Vorige week presenteerde het Kabinet Rutte III op Prinsjesdag haar plannen voor 2020. De begrotingen van de verschillende ministeries laten geen hele spectaculaire maatregelen zien. De ANKO heeft uit de begrotingen van de diverse ministeries de belangrijkste punten voor de kappersbranche gehaald. Voor de kappersbranche zijn met name het Pakket Belastingplan 2020 (Financiën) en de begrotingen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (OCW) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) van belang.

Wat betekent de Miljoenennota voor de kappersbranche?

Uiteraard heeft ook onze koepelorganisatie MKB-Nederland de relevante kabinetsvoornemens bestudeerd. Hun inzichten vind je hier.

De komende periode worden de specifieke begrotingen van de ministeries behandeld in de Tweede Kamer en uiteindelijk Eerste Kamer. Uiteraard volgen wij deze debatten en reageren wij op relevante zaken voor onze branche waar dat wenselijk is.