24 apr 2020 Wat is de stand van zaken rondom het hygiëne-protocol kappersbranche?

Zoals we jullie eerder berichtten hebben we met een brede vertegenwoordiging uit de kappersbranche een hygiëne-protocol opgesteld, waar ook de vakbonden hun goedkeuring aan hebben gegeven. 

Ons uitgangspunt en dat van de vakbonden bij dit concept-protocol, is dat er veilig gewerkt kan worden door alle werkenden in de kappersbranche en dat klanten veilig en verantwoord behandeld kunnen worden.

Bij de totstandkoming van dit protocol is er onder meer gekeken naar de protocollen van omringende landen als Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. En er is natuurlijk gekeken naar praktische uitvoerbaarheid.

Dit protocol is meerdere malen in concept voorgelegd aan de experts binnen de overheid. Op dit moment is er echter binnen het Outbreak Management Team (OMT) nog steeds geen overeenstemming over welke hulpmiddelen de kappersbranche moet gaan gebruiken. En dat is natuurlijk essentieel om ons protocol definitief te maken, jullie vervolgens hierover te informeren en daarna als branche weer veilig en gereguleerd open te kunnen.

We weten dat er een protocol circuleert, maar we willen benadrukken dat dit niet de definitieve versie is. De experts die ons protocol bekijken zullen bovenal de noodzakelijk hulpmiddelen nader definiëren, maar er kunnen ook nog extra eisen worden gesteld. Wacht dus even met de aanschaf van dure materialen en hulpmiddelen tot je zeker weet wat je nodig hebt.

 Wat gaat de ANKO nu allemaal doen?

  • We hebben dinsdag, toen duidelijk werd dat de sluiting langer zou duren al een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin we aandringen op snellere veilige openstelling van de branche. Naar aanleiding van onze brief zijn er op woensdag veel Kamervragen gesteld. En dat heeft effect gehad! Het kabinet overweegt nu om mensen met contactberoepen, waar kappers toe behoren, misschien weer eerder aan het werk te laten gaan. Ons hygiëne-protocol ligt al bij de overheid. Als de gezondheidsexperts het eens worden over de hulpmiddelen die we moeten gebruiken als branche, kunnen we wellicht open vóór 20 mei. Ondertussen blijven wij ons onverkort inzetten op het verantwoord en goed voorbereid open kunnen gaan als branche. En daarvoor is duidelijkheid over beschermingsmaatregelen noodzakelijk.
  • We hebben op woensdag contact gehad met experts die het Outbreak Management Team adviseren om te benadrukken dat er nu heel snel consensus en duidelijkheid moet komen over hulpmiddelen voor contactberoepen. Dit is het laatste ontbrekende stukje van een uitgebreid en breed gedragen hygiëne-protocol, waarmee we in onze ogen weer veilig open kunnen.

  • We hebben een brandbrief over de situatie in de branche opgesteld en deze  is verstuurd aan alle politici. De brandbrief is mede ondertekend door de 15 grote organisaties in de retail. Zij spreken daarmee hun steun uit aan kappers, want ‘kappers zijn onmisbaar in de winkelstraat.’ Ook MKB-voorzitter Jacco Vonhof heeft deze brandbrief onder de aandacht gebracht van de betrokken ministers. Een mooi voorbeeld van samen sterk!
  • We blijven ook volop lobbyen voor de specifieke situatie van haarwerkspecialisten. Voor hen geldt dat het verbod hun beroep uit te oefenen niet geldt in zeer uitzonderlijke gevallen, namelijk als er een individuele medische indicatie bestaat én de haarwerkspecialist het hygiëne-protocol voor haarwerkspecialisten in acht neemt. We hopen dat deze specialisten al eerder hun beroep weer volledig mogen uitoefenen.