26 apr 2023 We hebben een akkoord: nieuwe cao per 1 juli 2023!

Na een kort, maar zeer intensief onderhandelingstraject, is er op 24 april tussen ANKO en vakbonden CNV Vakmensen en FNV Mooi een onderhandelaarsakkoord gesloten over een nieuwe cao. Belangrijkste afspraak daarin is een loonstijging van 9% in twee stappen. 

We hebben een akkoord: nieuwe cao per 1 juli 2023!

Het akkoord moet nog goedgekeurd worden door de leden van de vakbonden en daarna algemeen verbindend verklaard worden door de overheid, zodat deze cao gaat gelden voor de hele kappersbranche. Het streven is om per 1 juli 2023 definitief een nieuwe cao te hebben. 

Krappe arbeidsmarkt 

We hebben ons in het onderhandelingstraject uiteraard hard gemaakt voor de specifieke belangen van ANKO-leden, maar hebben ook oog gehad voor de krappe arbeidsmarkt en positie van de onze cao ten opzichte van cao’s in andere branches. Dit was een lastige opgave. In de huidige krappe arbeidsmarkt is een loonstijging noodzakelijk om aantrekkelijk te blijven voor nieuwe instroom en het behoud van medewerkers. De lonen in onze branche concurreren al langer onvoldoende met andere branches. Een stevige loonstijging is dan ook noodzakelijk en onvermijdelijk. 

We begrijpen dat een loonsverhoging bovenop de toch al stijgende kosten en hoge inflatie komt. Toch is dit - om aantrekkelijk te blijven op de arbeidsmarkt - van levensbelang voor de kappersbranche. 

Klik op de afbeelding voor een persoonlijke toelichting op het akkoord door ANKO-directeur Therèse van ‘t Westende

De belangrijkste afspraken op een rij 

  • De nieuwe cao krijgt een looptijd van een jaar: van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024.
  • Per 1 juli 2023 stijgen de cao-lonen met 6%. Betaal je al boven het cao-loon dan mag je hier rekening mee houden!
  • Per 1 februari 2024 stijgen de cao-lonen met 3%.
  • Per 1 juli 2023 stijgen de vergoedingen (diploma- en deelcertificatentoeslag, vergoeding voor het verzorgen van een training en de stagevergoeding) ook met 6% en per 1 februari 2024 met 3%.
  • Met ingang van 1 juli 2023 wordt er geen rekening gehouden in de junior loonschalen met het lagere wettelijk minimumloon voor de BBL’ers.
  • Gedurende de looptijd van deze cao is het niet mogelijk voor nieuwe werkgevers om gebruik te gaan maken van loongebouw B. Werkgevers die al gebruik maken van loongebouw B mogen dit blijven doen.
  • De reiskostenvergoeding wordt aangepast conform de fiscale mogelijkheden. Met ingang van 1 juli 2023 bedraagt bij reizen met eigen vervoer de reiskostenvergoeding € 0,21 per kilometer en vanaf 1 januari 2024 € 0,22 per kilometer. Voor het woon-werkverkeer komen de huidige staffels in de cao te vervallen en vindt er vergoeding plaats op basis van de daadwerkelijk gereisde kilometers. Is de reisafstand onder de 10 kilometer voor een enkele reis, dan vindt er geen reiskostenvergoeding plaats. En er geldt een maximum van 40 kilometer voor een enkele reis. Is de enkele reis meer dan 40 kilometer, dan wordt het meerdere niet vergoed.
  • Er komt een nieuw artikel over scholing in de cao. Dit artikel vervangt alle artikelen, die over scholing, opleiding en training gaan. Dit artikel is in lijn met de wet transparante arbeidsvoorwaarden, die op 1 augustus 2022 is ingegaan. Deze wet bepaalt onder andere dat alle scholing en training die verplicht is, tijdens werktijd moet plaatsvinden of vergoed moet worden als deze buiten werktijd plaatsvindt. In het nieuwe artikel wordt hier rekening mee gehouden.
  • De opleidingssubsidie kan weer aangevraagd worden voor ondernemers die investeren in opleiding van hun medewerkers. Ook kunnen medewerkers gebruik maken van een arbeidsmarktvoucher. Financiering van deze regelingen komt vanuit het O&O fonds. De uitwerking hiervan volgt nog.

Vragen?

Heb je vragen over het onderhandelingsakkoord?
Neem dan contact op met de ANKO Ledenservice.

Dank aan de onderhandelaars! 

De ANKO bedankt de onderhandelingsdelegatie voor hun inzet en de totstandkoming van dit akkoord. De delegatie bestond uit:
•    Hannelore Schellevis (ANKO-lid)
•    Marco Leus (ANKO-lid)
•    Wilbert Rombouts (ANKO-lid)
•    Therèse van ‘t Westende (directeur ANKO)
•    Katinka Boekhorst (sociaal beleid specialist ANKO)
•    Valentijn Verpaalen (externe woordvoerder)