14 jan 2022 WE MOGEN OPEN!!!

In de persconferentie van vanavond kwam het verlossende woord: kappers mogen weer aan het werk! Premier Rutte: "We kunnen niet alles tegelijk open gooien. We moeten eerst kijken hoe de cijfers zich ontwikkelen." Minister Kuipers voegt hieraan toe: "Naleving van de regels is essentieel om te versoepelen en dat is ieders verplichting."

WE MOGEN OPEN!!!

Het is fantastisch dat we weer onderdeel zijn van de eerste versoepelingen en dat we tot de snelle heropening zijn gekomen waar we zo hard voor hebben geknokt. Namens iedereen van en bij de ANKO wensen we jullie een vlotte heropening, enthousiaste medewerkers, héél veel blije klanten en een fantastische omzet toe!

Onder welke voorwaarden mogen we open?

Dit is wat we nu weten:

  • De nieuwe regels gaan in vanaf morgen, zaterdag 15 januari om 5.00 uur.
  • Kappers mogen weer open zijn van 05.00 - 17.00 uur
  • Werken op afspraak is geen verplichting
  • Mondkapjes blijven verplicht voor kapper én klant. Het dringende advies is om medische mondmaskers te gebruiken.
  • Maximaal 1 klant per 5 vierkante meter

Onze protocollen en andere documenten passen we zo snel mogelijk aan op de nieuwe regels.

Versoepeling quarantaineregels

Ook de quarantaineregels worden per direct versoepeld! Dat is erg goed nieuws voor ondernemers die steeds weer geconfronteerd worden met werknemers die in quarantaine moeten. Wat verandert er? Mensen die minimaal een week voor het contact een booster hebben gehad of dit jaar hersteld zijn van corona, hoeven niet meer in quarantaine na contact met iemand met corona. Mits ze geen klachten hebben natuurlijk! We zoeken de details van de nieuwe regels verder uit en zullen jullie informeren.

Belangrijk: volg de regels!

We moeten echt samen de verantwoordelijkheid pakken, anders zijn nieuwe sluitingen niet uitgesloten. Dat wij als kappersbranche wederom vooraan staan bij heropening is een zwaarbevochten succes. Zorg dus opnieuw dat je de regels strikt naleeft en dat iedereen kan zien dat wij als beroepsgroep veilig en verantwoord open kunnen blijven!

Hoe is deze heropening bereikt?

Vanzelfsprekend heeft de ANKO de ontwikkelingen rondom corona altijd gemonitord. Sinds de sluiting in december draaide de ANKO-lobby weer op volle toeren, met als belangrijkste speerpunt: snelle en verantwoorde heropening. Zichtbaar en onzichtbaar, direct en indirect, alleen en met andere partijen; er werd keihard geknokt. Hier vind je een samenvatting van wat er de afgelopen periode allemaal is gedaan om deze snelle heropening voor elkaar te krijgen. Kappers stonden opnieuw volop in de spotlight en iedereen die maar iets te zeggen had over heropening is bestookt met onze  goed onderbouwde boodschap: kappers kunnen - bewezen - veilig en verantwoord open!

We zijn natuurlijk heel blij met en trots op dit resultaat. Maar we denken ook aan onze collega-branches, die nog niet open mogen. We hopen dat deze zwaar getroffen branches, waar we regelmatig samen mee optrekken in de lobby, ook snel het verlossende woord te horen krijgen.

En nu: lobby voor compensatie & essentieel

We hebben goed nieuws gekregen vandaag, maar we zijn er natuurlijk nog niet. De ANKO wil meer dan alleen heropening. Wat ons betreft moet dit de laatste sluiting van onze branche zijn geweest! Veel kappers hebben grote schade geleden door deze pandemie (de derde lockdown in het bijzonder) en het gebrek aan werkelijke steun. Samen met onze koepel MKB-Nederland en andere branches zijn we al bezig om tot een betere compensatie te komen. Nu de heropening een feit is, gaan we daar met nog meer focus mee door. We willen maximale compensatie van de geleden schade!

Daarnaast pakken we door op een lobbytraject dat ook al enige tijd loopt: onze strijd om kappers op de lijst van essentiële dienstverleners te krijgen. In de afgelopen weken is weer gebleken dat we in de praktijk door Nederland allang als essentieel gezien worden. Het wordt tijd dat de overheid dit formeel bekrachtigd, zodat we #nooitmeerdicht hoeven. We houden jullie van deze strijd op de hoogte.

Wat betekent de heropening voor de ANKO Haarwerkspecialisten?

Haarwerkspecialisten mogen ook na 17.00 uur noodzakelijke zorg blijven verlenen aan hun cliënten. Het gaat daarbij alleen om de specifieke zorgwerkzaamheden en dus niet om reguliere kapperswerkzaamheden. Het is dus nadrukkelijk niet de bedoeling dat je al je haarwerkklanten naar de avond verzet!  Het gaat na 17.00 uur alleen om noodzakelijke zorg. En uiteraard moet er nog steeds volgens het protocol van de haarwerkspecialisten worden gewerkt.

Voor vragen en actualiteiten kun je terecht in de besloten facebook groep voor ANKO Haarwerkspecialisten.