9 mei 2022 We zijn eruit: cao-akkoord bereikt!

De ANKO heeft een onderhandelingsakkoord bereikt met FNV Mooi en CNV Vakmensen voor een nieuwe cao voor de kappersbranche.

We zijn eruit: cao-akkoord bereikt!

Na een intensief onderhandelingstraject, staan we achter dit akkoord. Het akkoord moet nog wel goedgekeurd worden door de leden van de vakbonden en de cao moet door de overheid algemeen verbindend worden verklaard, zodat 'ie geldt voor de hele kappersbranche. Als dit gebeurd is, is er definitief een nieuwe cao. Het is mooi dat er dan na iets meer dan twee jaar weer een duidelijke, voor alle werkgevers en werknemers geldende basis is in de arbeidsvoorwaarden!

Krappe arbeidsmarkt 

We hebben ons in het onderhandelingstraject uiteraard hard gemaakt voor de specifieke belangen van ANKO-leden. De bonden wilden graag af van de onbetaalde trainingsavonden en de 5 dagen die een werkgever als vakantiedagen mag aanwijzen. Toch hebben we deze artikelen weten te behouden in de nieuwe cao!

Uiteindelijk is een evenwichtig akkoord bereikt. De krappe arbeidsmarkt anno 2022 vraagt om een stijging van de lonen om aantrekkelijk te blijven voor nieuwe en huidige medewerkers. De lonen in onze branche concurreren al langer niet goed genoeg met andere branches. Een substantiële loonstijging – de eerste in meer dan twee jaar! - is dan ook noodzakelijk en onvermijdelijk. 

We begrijpen dat een loonsverhoging juist nu - gezien de impact van corona en inflatie op onze branche - wellicht een bittere pil is. Toch is dit, om aantrekkelijk te blijven op de arbeidsmarkt, van levensbelang voor de kappersbranche. We laten met dit akkoord zien dat we de prijsinflatie serieus nemen en waardering hebben voor onze medewerkers. Daar staat tegenover dat in de nieuwe cao medewerkers inleveren op het gebied van vakantiedagen. Hieronder lees je hoe dat zit.

De belangrijkste afspraken op een rij 

 • De nieuwe cao krijgt een looptijd van een jaar: van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023.
 • Per 1 juli 2022 stijgen de cao-lonen met 4,5% ten opzichte van de oude cao-lonen.
 • Per 1 juli stijgen de vergoedingen (diploma- en deelcertificatentoeslag, vergoeding voor verzorgen van een training, stagevergoeding en vergoeding voor woonwerk-verkeer) met 4,5%.
 • De opbouw van vakantiedagen wegens leeftijd vervalt per 1 januari 2023, waarbij reeds opgebouwde dagen behouden blijven, maar er geen nieuwe dagen bijkomen.
 • Het recht op extra vakantiedagen wegens het aantal dienstjaren bij een werkgever wordt uitgebreid: werknemers die 20 jaar of langer werkzaam zijn bij dezelfde werkgever, krijgen vanaf 2023 1 extra vakantiedag.
 • Het inleveren van vakantiedagen bij ziekte wordt vanaf 2023 vereenvoudigd. Bij de eerste ziekmelding levert een werknemer 1 dag in en bij de tweede ziekmelding ook 1 dag. Bij een derde ziekmelding worden geen dagen meer ingeleverd.
 • Werknemers die een heel jaar niet ziek zijn, krijgen vanaf 2023 niet langer 2 extra vakantiedagen. Dit wordt teruggebracht naar 1 extra vakantiedag.
 • De opleidingssubsidie kan weer aangevraagd worden voor ondernemers die investeren in opleiding van hun medewerkers. Ook kunnen medewerkers gebruik maken van een arbeidsmarktvoucher. Financiering van deze regelingen komt vanuit het O&O fonds. De uitwerking hiervan volgt nog.
 • Er zijn ook een aantal 'studieafspraken' gemaakt. Dat betekent dat er een aantal onderwerpen zijn waar de cao-partijen het aankomende jaar op gaan 'studeren', bijvoorbeeld of we een manier kunnen vinden om de inzet van medewerkers beter aan te laten sluiten bij de aanwezigheid van klanten. 

Dank aan de onderhandelaars! 

De ANKO bedankt de onderhandelingsdelegatie hartelijk voor hun inzet en de totstandkoming van dit akkoord. De delegatie bestond uit:

 • Hannelore Schellevis (ANKO-lid)
 • Marco Leus (ANKO-lid)
 • Wilbert Rombouts (ANKO-lid)
 • Wijnand van Unen (directeur ANKO)
 • Katinka Boekhorst (sociaal beleid specialist ANKO)
 • Valentijn Verpaalen (externe woordvoerder)

Goed om te weten:

 • De nieuwe cao treedt in werking per 1 juli 2022 en loopt tot en met 30 juni 2023. 
 • De loonsverhoging van 4,5% gaat in per 1 juli 2022.
 • De ANKO gaat nu het traject in van het algemeen verbindend verklaren. Dat zal een aantal weken duren.
 • De ANKO gaat leden de komende maanden uitgebreid informeren over alle ins & outs van deze nieuwe cao.

Heb je vragen over het onderhandelingsakkoord?
Neem dan contact op met de ANKO Ledenservice >