24 jul 2020 Wijziging uitvoerder Pensioenfonds Kappers en Sociaal Fonds Kappers

Pensioenfonds Kappers en Sociaal Fonds Kappers (O&O-fonds) stappen per 1 januari 2021 beide over van AGH naar een nieuwe uitvoerder. Deze nieuwe uitvoerder wordt TKP Pensioen in Groningen.

Wat gaat TKP Pensioen doen?

TKP Pensioen gaat de administraties voor zowel het pensioenfonds als het sociaal fonds verzorgen. Dit betekent dat zij vanaf 2021 onder andere gaan zorgen voor het verzamelen van gegevens en de facturatie van de premies.

Wat merk je van de overstap?

Het uitgangspunt is dat je als werkgever zo weinig mogelijk merkt van de overstap. De informatie die je vanuit de salarisadministratie aanlevert, moet vanaf 2021 naar TKP Pensioen worden gestuurd. Dat wordt geregeld door de softwareleveranciers. Je hoeft hier dus niets voor te doen.

Wanneer ontvang je meer informatie?

Om de overstap van de administraties zo soepel mogelijk te laten verlopen, worden er afspraken gemaakt tussen de oude en de nieuwe uitvoerder. Later dit jaar informeren het pensioenfonds en het sociaal fonds je over deze afspraken.

Vragen?

Ga dan naar de website van het pensioenfonds of van het sociaal fonds.

Werkgevers en deelnemers kunnen hun vragen ook mailen naar: