Pieter Holtrigter & Walter Postma PIETER ONTMOET WALTER … in de boksring

Door:  Pieter Holtrigter & Walter Postma

3 mei 2019

Eens in de zoveel tijd ontmoeten Pieter Holtrigter en Walter Postma elkaar. De een is jurist, de ander kapper. Ze bespreken zware en lichte kost: wat is (r)echt waar in de wereld van haar?

Het is vrijdag en Walter belt met Pieter. Walter heeft namelijk een ‘kopie beslissing Ziektewet werknemer’ van UWV ontvangen. Walter is volgens de brief belanghebbende bij de beslissing over de Ziektewet-uitkering van zijn werknemer. In de brief staat helemaal onderaan: ‘Als u het niet eens bent met onze beslissing kunt u vóór 10 mei 2019 een bezwaarschrift indienen. Richt uw bezwaar aan UWV, […]’. “Nou”, zegt Pieter, “zullen we vanavond dan maar een paar rondjes sparren? Is al weer te lang geleden.” Walter is opgelucht: “Dat is goed”. Hij weet dat hij na wat rondes zweten, uitdelen en incasseren het probleem kan voorleggen aan de branchejurist. 

Na de training begint Walter over de brief. “Waarom moet ik zo snel reageren? Ik heb minder dan twee weken de tijd?!” Pieter legt uit dat hij zich beter niet kan afvragen waarom de termijn zo kort is. “Accepteer die termijn en richt je op hetgeen waar je wel invloed op hebt… en maak indien nodig tijdig bezwaar! De korte termijn is overigens juist, gelet op artikel 75k van de Ziektewet*.”

“En wat dan als ik op vakantie ben?” vraagt Walter terecht “Hoe kan ik dan tijdig bezwaar maken?” “Dan moet je zorgen dat iemand jouw zaken waarneemt”, zegt Pieter meteen. “Walter, vergeet nooit dat jij voor de wet een ondernemer en werkgever bent, iemand die zakelijk deelneemt aan het rechtsverkeer. Je kunt jouw zaak niet onbeheerd achterlaten.”

Spelletje

Walter zucht. Pieter vraagt zich af of dat komt door de lange training of dat de harde realiteit Walter te veel wordt. Hij vervolgt: “Gevolg van het missen van een bezwaartermijn is dat het UWV niet meer terug hoeft te komen op het genomen besluit; het besluit staat dan vast. Een rechtszaak, in dit geval de gang naar de bestuursrechter, kan daar vrijwel nooit verandering in brengen. Van een verschoonbare termijnoverschrijding is namelijk zelden sprake. Een verschoonbare termijnoverschrijding is een overschrijding die je niet kwalijk kan worden genomen.”

“Weet je”, zegt Walter, “ik zorg dit weekend als eerst dat ik de post van UWV voortaan ook digitaal ontvang. Mocht ik dan op vakantie zijn en belangrijke post ontvangen, dan ontgaat het mij niet!” Pieter krijgt een glimlach, “Kijk, nu laat je zien dat je het spelletje snapt. Als ondernemer moet je tijd vrijmaken om alle shit enzo te regelen. Vooruit denken, niet alleen in het moment zelf acteren. Net als met boksen dus.”

Walter staat op, doet zijn bitje weer in, en wijst veelbetekenend naar de ring. “Nou pennenlikker, kun je nog wat rondes, of wil je weer de kroeg in?” Pieter lacht “Ha, onder het genot van een whisky kan ik je vast nog wat leren, maar dat komt binnenkort wel. Ding-dong, let’s rumble!”

* In de wet (art. 75k Ziektewet) is vastgelegd dat de bezwaartermijn twee weken bedraagt bij geschillen van geneeskundige aard over het al dan niet bestaan of voortbestaan van ongeschiktheid tot werken. Let op: De termijn is echt slechts twee weken!

Heb jij ook een juridisch probleem?
Neem dan contact op met Pieter >