Europese Kappers werken samen in Coiffure EU

Coiffure EU is de Europese organisatie van werkgeversorganisaties in de kappersbranche en is erkend door de Europese Commissie. In elk Europees land zijn een of meerdere werkgeversorganisatie in de kappersbranche en de meest representatieve werkgeversorganisatie kan zich aansluiten bij Coiffure EU.

 Wie zijn er naast Nederland lid van Coiffure EU?

 1. België
 2. Duitsland
 3. Zwitserland
 4. Oostenrijk
 5. Frankrijk 
 6. Luxemburg
 7. Verenigd Koninkrijk
 8. Ierland
 9. Denemarken
 10. Zweden
 11. Noorwegen
 12. Finland
 13. Polen
 14. Litouwen
 15. Italië
 16. Hongarije
 17. Cyprus
 18. Malta
 19. Slovenië

Waarom is Coiffure EU opgericht?

Europese belangenbehartiging op het gebied van:

 • Btw: lidstaten mogen dankzij inzet Coiffure EU zelf bepalen of zij een laag btw voor arbeidsintensieve diensten hanteren. Nederland hanteert sinds 2000 een laag btw-tarief op arbeidsintensieve diensten. Elk jaar lobbyt de ANKO om dit tarief laag te houden voor de kappersbranche. 
 • Arbeidsomstandigheden: Europese overeenkomst op arbeidsomstandigheden, een overeenkomst getekend door Europese sociale partners met daarin richtlijnen op het gebied van arbeidsomstandigheden. De in Nederland afgesloten Arbocatalogus voldoet overigens ruimschoots aan deze Europese overeenkomst. (Campagne ‘Doe het save met Dave’)
 • Onderwijs: European Hairdressing Certificate, een uniform Europees diploma gebaseerd op de basistechnieken. 

Uitwisseling van informatie en ontwikkelingen op nationaal niveau:

 • Gevolgen van de veranderingen van de markt? 
 • Veranderende samenwerkingsvormen in de branche?
 • Met welke uitdagingen hebben andere landen te maken? Hoe pakken zij dit aan? Kunnen wij daar als ANKO ook iets van leren? 

Coiffure EU komt per jaar ongeveer vijf keer bij elkaar.

Wat heeft de Nederlandse kapper hieraan?

Arien van Pelt is bestuurslid namens de ANKO. Doordat de ANKO deel uit maakt van het bestuur van Coiffure EU is de ANKO in een vroeg stadium op de hoogte van voorstellen tot wijziging van Europese wet- en regelgeving en kan hier zowel op nationaal als op Europees niveau adequaat op inspelen. De btw-verlaging in Nederland is een van de grootste behaalde successen!

Ook in Europa geldt: samen sta je sterk! Het van gedachten wisselen met collega brancheorganisaties over ontwikkelingen in de branche en de aanpak daarvan levert voor de ANKO bruikbare informatie op waar de ondernemer profijt van heeft.

Nieuwsgierig naar ANKO?

Dat snappen we! Want wat doet de ANKO nou precies en waarom zou je lid worden? Hier leggen we het je uit!

Vertel mij meer!

Denk en praat mee

Discussieer mee of stel je vragen via social media.

Volg ons

Blijf op de hoogte en volg ons via Facebook en Instagram.