Organisatie

Hoe zorgt de ANKO ervoor dat alle leden gehoord worden? 

De ANKO is geen bedrijf, maar een vereniging. Net als in een kappersbedrijf moet de boel goed gerund worden: er is een heldere koers nodig, gezonde financiën, capabele medewerkers, etc. Maar in tegenstelling tot de meeste kappersbedrijven, heeft de ANKO niet één eigenaar. Want de vereniging is van álle leden! Hoe zorg je er nou met meer dan 5000 ‘eigenaren’ voor dat de zaak niet in het honderd loopt? Bekijk het filmpje hieronder en zie hoe de democratie binnen de vereniging georganiseerd is!

Verenigingstructuur

 • Het bestuur bepaalt de beleidskaders op hoofdlijnen
  Het bestuur bepaalt en bewaakt de koers van de ANKO op hoofdlijnen. Het bestuur stelt strategische kaders en beleidskaders vast en houdt toezicht op de uitvoering van het beleid door de werkorganisatie. De voorzitter zorgt voor een goed functionerend bestuur.
 • De ledenraad houdt toezicht op het bestuur
  De ANKO ledenraad is het controlerende orgaan in de vereniging. De ledenraad vertegenwoordigt alle leden, controleert het bestuur en besluit over de in de statuten vastgestelde onderwerpen.
 • De Raad van advies is klankbord voor bestuur en ledenraad
  De Raad van Advies geeft gevraagd en ongevraagd advies aan bestuur en ledenraad. Dit is een soort klankbord met daarin drie zeer ervaren adviseurs. Dit zijn geen leden, maar júist mensen van buiten de vereniging.
 • De beleidsadviescommissies (BAC’s) adviseren het bestuur en de werkorganisatie op inhoud
  De BAC’s adviseren het bestuur en de werkorganisatie bij het maken van beleid en het nemen van beslissingen en kunnen de ANKO extern vertegenwoordigen. Dit gebeurt na aanwijzing door het bestuur en binnen de kaders van het vastgestelde beleid.
 • De directeur leidt de professionele werkorganisatie 
  De directeur is verantwoordelijk voor het functioneren van de werkorganisatie. Hij draagt zorg voor de beleidsvoorbereiding en -uitvoering en zorgt voor afstemming tussen vereniging (bestuur) en de professionele werkorganisatie in overleg met de voorzitter.
 • De werkorganisatie bereidt voor en voert uit
  De werkorganisatie op het verenigingskantoor in Hilversum bereidt beleid en strategie voor, voert het uit en ondersteunt het bestuur, de ledenraad, de Raad van Advies en de BAC's. De werkorganisatie bestaat uit professionals op het gebied van financiën, belangenbehartiging, educatie, communicatie en allerlei andere onderwerpen die voor de vereniging van belang zijn. Deze professionals analyseren de markt en adviseren directie en bestuur.

Meer informatie

Nieuwsgierig naar ANKO?

Dat snappen we! Want wat doet de ANKO nou precies en waarom zou je lid worden? Hier leggen we het je uit!

Vertel mij meer!

Denk en praat mee

Discussieer mee of stel je vragen via social media.

Volg ons

Blijf op de hoogte en volg ons via Facebook en Instagram.