Organisatie

Verenigingstructuur

De ANKO heeft de volgende structuur:

 • De ledenraad besluit over het beleid
  De ANKO Ledenraad is het hoogste orgaan in de vereniging. De raad vertegenwoordigt alle leden, controleert het bestuur en besluit over de in de statuten vastgestelde onderwerpen. De raad komt minimaal drie keer per jaar bijeen. 
 • Voorzitter leidt de vereniging
  De voorzitter is verantwoordelijk voor de verenigingsorganisatie en het bestuursmodel. Hij is dus verantwoordelijk voor het goed functioneren van de vereniging, de ledenraad en het bestuur. De voorzitter zorgt voor afstemming tussen vereniging (bestuur) en het kantoor in overleg met directeur. 
 • Bestuur bepaalt beleidskaders
  Het bestuur is een voorwaardenscheppend bestuur dat bestuurt op hoofdlijnen. Het bestuur stelt strategische kaders en beleidskaders vast en houdt toezicht op de uitvoering van het beleid. 
 • Raad van advies is klankbord voor bestuur
  De raad van advies is klankbord op inhoud en vormgeving voor het bestuur. De raad heeft een duidelijke rol in de evaluatie van het bestuur. Het bestuur consulteert de raad een maal per jaar over toepassing van het bestuursmodel. 
 • Beleidsadviescommissies (BAC’s) adviseren
  De BAC’s adviseren het bestuur gevraagd en ongevraagd en kunnen de ANKO extern vertegenwoordigen. Dit gebeurt na aanwijzing door het bestuur en binnen de kaders van het vastgestelde beleid.  
 • Directeur leidt het kantoor
  De directeur is verantwoordelijk voor het functioneren van de werkorganisatie (het kantoor). Hij draagt zorg voor de beleidsvoorbereiding en uitvoering en zorgt voor afstemming tussen vereniging (bestuur) en kantoor in overleg met de voorzitter. 
 • Verenigingskantoor bereidt voor en voert uit
  Het verenigingskantoor in Huizen bereidt beleid en strategie voor, voert het uit en ondersteunt het bestuur en de BAC's.

Meer informatie

Voordeel lidmaatschap

Een sterke kappersbranche, individueel advies, tips & informatie, financieel voordeel.

Lid worden

Denk en praat mee

Discussieer mee of stel je vragen via social media.

Volg ons

Blijf op de hoogte en volg ons via Facebook en Instagram.