Bestuur

Bestuur sinds 1 januari 2022:

 • Maurice Crusio - voorzitter
 • Arien van Pelt - vicevoorzitter
 • Frank Postma - penningmeester
 • Sasja Bosch
 • Leander Grotenhuis
 • John IJsseldijk
 

 

Bestuur op hoofdlijnen

Het ANKO-bestuur leidt de vereniging op hoofdlijnen. Dit betekent dat het bestuur:

 • Strategische- en beleidsdoelstellingen formuleert. 
 • Uitvoeringskaders en bijbehorende financiering vaststelt. 
 • Toeziet op realisatie van de gestelde doelen. 
 • De ANKO niet vertegenwoordigt in externe commissies. 
 • De verantwoordelijkheid voor de voorbereiding en de uitvoering van de bestuursbesluiten in handen legt van de directeur van de ANKO. 

Verenigingsdemocratie

Het bestuur en het kantoor (onder leiding van de directeur) hebben gescheiden taken en verantwoordelijkheden. Het bestuur controleert of de directeur zijn werk goed uitvoert. Het bestuur wordt gecontroleerd door de ledenraad waaraan het bestuur ieder jaar verantwoording aflegt voor het beleid en het financieel beheer. De ledenraad vertegenwoordigt alle leden. Hierover zijn afspraken gemaakt in de Code Goed bestuur en de Code Toezichthoudende Ledenraad.

Voordeel lidmaatschap

Een sterke kappersbranche, individueel advies, tips & informatie, financieel voordeel.

Lid worden

Denk en praat mee

Discussieer mee of stel je vragen via social media.

Volg ons

Blijf op de hoogte en volg ons via Facebook en Instagram.