Bestuur

Leden van het ANKO-bestuur per 1 maart 2020 zijn:

  • Maurice Crusio - voorzitter
  • Arien van Pelt - vicevoorzitter
  • Frank Postma - penningmeester
  • John IJsseldijk
  • (met een vijfde kandidaat worden momenteel gesprekken gevoerd)
 

 

Bestuur op hoofdlijnen

Het ANKO-bestuur leidt de vereniging op hoofdlijnen. Dit betekent dat het bestuur:

  • Strategische- en beleidsdoelstellingen formuleert. 
  • Uitvoeringskaders en bijbehorende financiering vaststelt. 
  • Toeziet op realisatie van de gestelde doelen. 
  • De ANKO niet vertegenwoordigt in externe commissies. 
  • De verantwoordelijkheid voor de voorbereiding en de uitvoering van de bestuursbesluiten in handen legt van de directeur van de ANKO. 

Gescheiden taken kantoor en bestuur

Het bestuur en het kantoor (onder leiding van de directeur) hebben gescheiden taken en verantwoordelijkheden. Het bestuur controleert of de directeur zijn werk goed uitvoert. Het bestuur wordt gecontroleerd door de ledenraad waaraan het bestuur ieder jaar verantwoording aflegt voor het beleid en het financieel beheer. De ledenraad vertegenwoordigt alle leden.

De ANKO heeft een Code voor goed bestuur opgesteld.

Voordeel lidmaatschap

Een sterke kappersbranche, individueel advies, tips & informatie, financieel voordeel.

Lid worden

Denk en praat mee

Discussieer mee of stel je vragen via social media.

Volg ons

Blijf op de hoogte en volg ons via Facebook en Instagram.