Code voor Goed Bestuur

Deze Code voor Goed Bestuur wordt vastgesteld door de ledenraad van de ANKO. Het is voor de leden belangrijk dat gekozen en benoemde functionarissen in de vereniging voldoen aan de normen van goed bestuur, zodat er een gefundeerd vertrouwen bestaat in de integriteit van hun gedrag en handelen. De ANKO kent daarom een Code voor Goed Bestuur.

Het doel van deze Code is het scheppen van een kader voor het gedrag en handelen van leden van het bestuur van ANKO. De gedragscode vormt voor leden zowel als voor derden het uitgangspunt over de verwachtingen die het bestuur creëert bij de uitoefening van zijn functie. Het biedt een leidraad bij de verantwoording van het handelen, de kwaliteit en de effectiviteit van besturen.

Samen met de Statuten en het Verenigingsreglement vormt de Code een goede toetssteen voor het handelen van het bestuur van de ANKO. Leden van het bestuur moeten zich houden aan de regels van de Code voor goed bestuur van de ANKO en deze ondertekenen. De Code geldt ook voor BAC-leden en voor leden van Commissies van ANKO Sectie Haarwerken.

Nieuwsgierig naar ANKO?

Dat snappen we! Want wat doet de ANKO nou precies en waarom zou je lid worden? Hier leggen we het je uit!

Vertel mij meer!

Denk en praat mee

Discussieer mee of stel je vragen via social media.

Volg ons

Blijf op de hoogte en volg ons via Facebook en Instagram.