Waar we voor staan

De ANKO staat voor krachtige, ondernemende kappers. We gelóven in kappers! In hun toewijding, creativiteit en ondernemerschap. En in hun grote waarde voor de samenleving en individuele Nederlanders. Daarom knokt de vereniging voor de gezamenlijke belangen van haar leden en de branche. Dat doen we vanuit drie overtuigingen die als ons kompas dienen: 1) Het kappersvak verdient respect en aandacht, 2) Kappers hebben recht op ruimte om te ondernemen en gelijke kansen, en 3) Goede werkgevers zijn onmisbaar voor een gezonde Nederlandse kappersbranche

Minder regeltjes, meer winst!

De ANKO wenst de kappers van Nederland een zo hoog mogelijk rendement toe. En als wij daarbij kunnen helpen dan doen we dat! Daarom verzetten we ons tegen de hoge regel- en lastendruk voor kapsalons. Sinds 2013 zet de ANKO zich keihard in voor het merkbaar en meetbaar verminderen van regelgeving die te veel tijd en geld kost. Je kunt je voorstellen dat dat een lange adem vergt, maar we hebben ze in Den Haag aan het werk gezet!

Lees verder
THEMA: Corona

De COVID19-pandemie heeft grote invloed op de Nederlandse kappersbranche. De ANKO doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de negatieve impact zoveel mogelijk beperkt blijft, met oog voor gezondheid en veiligheid van allen die in de branche werkzaam zijn.

Lees verder
1. Respect voor vakmanschap

Het kappersvak heeft een rijke geschiedenis. Het is een eeuwenoud ambacht, dat we moeten koesteren en respecteren. Dat geldt voor zowel het vakmanschap, als voor de vakmannen en –vrouwen werkzaam in onze branche. De ANKO ziet het als een belangrijke verantwoordelijkheid van de gezamenlijke branche om zorg te blijven dragen voor professioneel vakmanschap: de branche moet aangeven welk kwaliteitsniveau als standaard moet gelden.

Lees verder
2. Ruimte om te ondernemen

Ondernemende kappers zijn dé ruggengraat van onze branche. Zonder hen geen kapsalons, geen banen, geen innovatie, geen leerwerk- en stageplekken, kortom: geen kappersbranche. Daarom knokt de ANKO onvermoeibaar voor ruimte om te kunnen ondernemen en herinneren we de overheid continue aan de waarde van ondernemende kappers voor Nederland.

Lees verder
3. Goed werkgeverschap

In diverse andere branches wordt van alles geautomatiseerd, gerobotiseerd en gedigitaliseerd. In de kappersbranche blijven mensen van vlees en bloed en hun talenten ons grootste kapitaal. 

Lees verder
THEMA: Eerlijke concurrentie

Ondernemerschap in de kappersbranche is er in alle soorten en maten; de kinderkapper, de bakfietskapper, grote ketens, kleine barbershops, de festivalkapper, de spa & wellnesskapper, het is er allemaal! Met veel creativiteit zoeken - en vinden! -  kappers manieren om hun talent te vermarkten en de ANKO juicht dit innoverende ondernemerschap vol enthousiasme toe. En toch is er reden tot zorg…

Lees verder

Voordeel lidmaatschap

Een sterke kappersbranche, individueel advies, tips & informatie, financieel voordeel.

Lid worden

Denk en praat mee

Discussieer mee of stel je vragen via social media.

Volg ons

Blijf op de hoogte en volg ons via Facebook en Instagram.