Onderzoek naar regeldruk: 0-meting

Uit onderzoek van SIRA Consulting, gedaan in opdracht van de ANKO, blijkt dat in 2012 tussen de 5% en bijna 8% van de kosten van een kappersbedrijf opging aan regeldruk, terwijl de winst van veel kapsalons marginaal is. 

Onderwerpen: Lastendruk regeldruk

Gerelateerde dossiers

Behoud laag btw-tarief op kappersdiensten

De kappersbranche heeft enorm veel baat bij een gunstig fiscaal klimaat. Behoud van het lage btw-tarief is cruciaal, daarom is het voor de ANKO een topprioriteit. Lees meer »