Onderzoek naar regeldruk: 0-meting

Uit onderzoek van SIRA Consulting, gedaan in opdracht van de ANKO, blijkt dat in 2012 tussen de 5% en bijna 8% van de kosten van een kappersbedrijf opging aan regeldruk, terwijl de winst van veel kapsalons marginaal is. 

Onderwerpen: Lastendruk regeldruk

Gerelateerde dossiers

Behoud laag btw-tarief op kappersdiensten

De kappersbranche heeft enorm veel baat bij een gunstig fiscaal klimaat. Behoud van het lage btw-tarief is cruciaal, daarom is het voor de ANKO een topprioriteit. Lees meer »

Heffingen auteursrechten verlagen

Het is bij wet geregeld dat je de vergoeding aan componisten en auteurs voor het draaien van muziek in je salon moet afdragen aan Buma. Ook moet je een vergoeding betalen aan de musici en producenten van muziek. Deze vergoeding draag je af aan de Sena. Buma en Sena werken met een licentiesysteem dat ook is vastgelegd in de wet. Zolang deze wettelijke verplichting bestaat, moet je eraan voldoen.  Lees meer »