FAQ's: vestigingsbeleid & eerlijke concurrentie

Bij de ANKO Ledenservice komen regelmatig vragen binnen over gemeentelijk vestigingsbeleid voor kappers; hoe zit dat nou precies? Wat mag er wel en niet? De regels verschillen vaak per gemeente. En wat als jij het daar niet mee eens bent? Hieronder vind je de meest gestelde vragen over vestigingsbeleid én de antwoorden! Voor overige vragen verwijzen we je graag door naar Lokaal Retailbelang >

FAQ's: vestigingsbeleid & eerlijke concurrentie
  • Mag een (startende) ondernemende kapper zich zomaar overal vestigen?

Dat is afhankelijk van het beleid van de betreffende gemeente. Een ambulante kapper kan zich overal vestigen en een kapper die in een winkelpand wil starten, kan daartoe een pand huren of kopen en zijn of haar bedrijf daarin vestigen als het bestemmingsplan van de gemeente dat toestaat. Voor het beginnen van een kapsalon aan of in huis gelden niet overal dezelfde regels. Er zijn gemeenten die bedrijfsactiviteiten aan huis toestaan, mits aan een aantal beperkende voorwaarden wordt voldaan. Check dit bij de betreffende gemeente.

  • Moet een (startende)ondernemer in onze branche in het bezit zijn van een middenstands- en/of kappersdiploma?

Nee, de vestigingswet waarin zowel eisen werden gesteld aan de ondernemersvaardigheden (d.m.v. een middenstandsdiploma) als aan de vakbekwaamheid van startende ondernemers is eind jaren ’90 door de overheid afgeschaft ter bevordering van de economische ontwikkeling. Wel zijn er nog enige tijd eisen gesteld aan de zogenaamde ‘Algemene ondernemersvaardigheden (AOV)’. Ook deze eisen zijn in 2004 ook afgeschaft.  De overheid stelt dus geen vakbekwaamheidseisen (vakdiploma) meer aan ondernemers, vanuit de gedachte dat de markt c.q. de consument moet en zal oordelen over de kwaliteit en vakbekwaamheid van een ondernemer. Sindsdien staat het dus iedereen vrij – mits passend in het op die locatie geldende bestemmingsplan – een kappersbedrijf te starten mét of zónder personeel.

  • Waarom gelden er voor kappers die gevestigd zijn in of bij woonhuizen andere regels dan voor kappers in een winkelpand?

Gemeentelijke overheden hebben andere regels voor ondernemers dan voor particulieren. Er zijn ook andere regels voor bedrijfspanden en woonhuizen. Dat klinkt logisch en de meeste regelgeving is ook gebaseerd op de aanname dat ondernemers vanuit bedrijfspanden opereren. In de praktijk is dat natuurlijk allang niet meer zo, maar veel gemeenten worstelen met het maken van passend beleid hiervoor. Die worsteling leidt vaak tot onduidelijk en zelfs oneerlijk beleid (gemeenten leggen ondernemers in winkelpanden veelal hogere kosten en meer regels op), wat in de kappersbranche leidt tot een ongelijk speelveld en dus oneerlijke concurrentie.

  • Ik ben het niet eens met het vestigingsbeleid voor kappers in mijn gemeente. Kan de ANKO mij helpen om hier bezwaar tegen te maken?

De ANKO kan je helpen met tips en informatie maar de vereniging biedt op gemeentelijk niveau geen actieve ondersteuning van (groepen) kappers meer. Dat hebben we in het verleden wel gedaan, maar dit was erg arbeidsintensief (en dus kostbaar) en leverde te weinig op. Bovendien is gebleken dat gezamenlijke actie van lokale ondernemers zelf, meer kans heeft op succes.  Het bestuur en de ledenraad van de ANKO hebben dan ook besloten dat de vereniging zich alleen nog op landelijk niveau in zet voor een eerlijk speelveld en goede economische omstandigheden voor kappers.

  • Ik ben het niet eens met het vestigingsbeleid voor kappers in mijn gemeente en/of wil bijdragen aan beter beleid. Kan ik daar zelf iets aan doen?

Je kunt in gesprek gaan met je gemeente. Dit kun je het beste doen samen met andere kappers die er hetzelfde over denken. Samen kom je verder en de kans is veel groter dat de gemeente naar je luistert. Informeer eventueel ook of de lokale ondernemers- of winkeliersvereniging je kan steunen.

Lokaal Retailbelang houdt zich op regionaal niveau bezig met retail-vraagstukken en begeleidt gemeenten en ondernemers hierin. Deze organisatie adviseert gemeenten hoe zij de belangen van ondernemers op de juiste manier mee kunnen nemen in de beleidsvorming. Informeer bij hen of ze al betrokken zijn bij jouw gemeente.

  • Ik vermoed dat er in mijn gemeente een ondernemer actief is in onze branche, die niet ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel. Kan ik daar iets aan doen?

Als je het register van de Kamer van Koophandel (KvK) hebt gecheckt en zeker bent van je zaak, kun je altijd overwegen een melding te doen via belastingdienst.nl en fraude melden.

  • Er is een salon gevestigd in mijn gemeente die niet aan het bestemmingsplan of voorwaarden van de gemeente voldoet, kan ik hier iets aan doen?

Als je zeker weet dat de salon niet aan de specifiek voor deze locatie geldende bestemmingsregels en voorwaarden voldoet, of zich niet aan deze regels houdt, dan kun je een handhavingsverzoek indienen bij je gemeente.

  • In een salon in mijn gemeente komen nauwelijks klanten en ik vermoed dat hier andere illegale dingen gebeuren.

Vermoed je witwaspraktijken, neem dan contact op met een bedrijvenfunctionaris van de gemeente. Vaak is er een ambtenaar speciaal belast met ondermijning.