Behoud voldoende BBL-leerlingen

De ANKO maakt zich zorgen om het verdwijnen van de BBL. Via een actieplan met verschillende deelprojecten wordt pragmatisch gewerkt aan het behoud van de BBL leerling.

Achtergrond

Het aantal leerlingen dat voor de BBL kiest daalt structureel. Opleidingen in BBL vorm sluiten. En tot overmaat van ramp zet de recente onderwijsvernieuwing in het mbo de BBL nog verder onder druk. Gevolg. Een uniek leersysteem dreigt ten onder te gaan. Arbeidsmarktkansen voor jongeren verdwijnen. En een tekort aan goed opgeleide leerlingen zet de continuïteit van de professionele kappersbranche onder druk.

Standpunt ANKO

Het kappersvak is een winkelambacht waarbij praktijkervaring en vaktechniek ontzettend belangrijk zijn. De BBL is naast de BOL een zeer waardevolle en gewaardeerde opleidingsroute naar het kappersvak en biedt de leerling een uitstekende gelegenheid veel praktijkervaring op te doen. In de huidige onderwijsdynamiek staat de BBL ten opzichte van de BOL onevenredig onder druk. Deze dynamiek mag niet leiden tot het verdwijnen van de BBL als volwaardige leerroute. Daarom vraagt ANKO, in samenwerking met MKB, continue aandacht voor de BBL-route bij het onderwijs en de overheid.

Gerelateerde dossiers

BCP's voor de kappersbranche

CNV Vakmensen, FNV MOOI en ANKO hebben samenwerkend binnen de stichting Brancheplatform Kappers (BPK), de beroepscompetentieprofielen (BCP) voor de kappers en voor de  Black en Mixed Hair kapper opgesteld. Deze geactualiseerde beroepscompetentieprofielen beschrijven de belangrijkste kenmerken en criteria voor de beroepen. De BCP’s zijn daarmee van groot belang voor de ontwikkeling tot vakbekwaam. BCP Black & Mixed hair Beroepscompetentieprofielen voor de kappersbranche Lees meer »

Kwalificatiedossier Haarverzorging 2020

Het kwalificatiedossier voor het middelbaar beroepsonderwijs geeft weer wat de beginnend beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen aan het einde van de mbo-opleiding. Lees meer »

Subsidieregeling praktijkleren

De ANKO is niet tevreden over de toegankelijkheid en het gebruik van de Subsidieregeling praktijkleren. De ANKO brengt dit onder de aandacht van politiek en ondersteunt haar leden bij de subsidieaanvraag. Lees meer »