Subsidieregeling praktijkleren

De ANKO is niet tevreden over de toegankelijkheid en het gebruik van de Subsidieregeling praktijkleren. De ANKO brengt dit onder de aandacht van politiek en ondersteunt haar leden bij de subsidieaanvraag.

Gerelateerde dossiers

BCP's voor de kappersbranche

CNV Vakmensen, FNV MOOI en ANKO hebben samenwerkend binnen de stichting Brancheplatform Kappers (BPK), de beroepscompetentieprofielen (BCP) voor de kappers en voor de  Black en Mixed Hair kapper opgesteld. Deze geactualiseerde beroepscompetentieprofielen beschrijven de belangrijkste kenmerken en criteria voor de beroepen. De BCP’s zijn daarmee van groot belang voor de ontwikkeling tot vakbekwaam. BCP Black & Mixed hair Beroepscompetentieprofielen voor de kappersbranche Lees meer »

Behoud voldoende BBL-leerlingen

De ANKO maakt zich zorgen om het verdwijnen van de BBL. Via een actieplan met verschillende deelprojecten wordt pragmatisch gewerkt aan het behoud van de BBL leerling. Lees meer »

Kwalificatiedossier Haarverzorging 2020

Het kwalificatiedossier voor het middelbaar beroepsonderwijs geeft weer wat de beginnend beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen aan het einde van de mbo-opleiding. Lees meer »