Begeleiding bij beëindiging arbeidsovereenkomst

Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst gebeurt meestal zonder tussenkomst van een kantonrechter of het UWV. Zo’n ‘minnelijk traject’ kent haken en ogen. Alles valt of staat met een goede voorbereiding. Denk aan uitleg over de opzegtermijn, eventuele (transitie)vergoeding, restant verlofuren en het concurrentie- en/of relatiebeding.

Onze juristen kunnen je hierbij helpen. Zij verzorgen het beëindigen van een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, inclusief het telefonisch en per e-mail onderhandelen met de wederpartij en het opstellen van de vaststellingsovereenkomst.

Begeleiding gedurende het hele traject: 
€ 1.100,- (ex. btw) voor niet-leden
€ 750,- (ex. btw) voor ANKO-leden

Gerelateerde producten

Bekijken Quickscan contracten Bekijken