Sturen op cijfers voor kappers

Liquiditeit. Solvabiliteit. Eigen vermogen. Kasstroom. Je boekhouder neemt dit soort termen weleens in de mond en je weet ongeveer wat ze betekenen. Ongeveer. Of eigenlijk ….

Voor veel saloneigenaren geldt dat financieel inzicht niet hun sterkste kant is. Maar geldzaken horen nou eenmaal bij het ondernemerschap. Sterker nog, in deze tijd is goed inzicht in je ‘huishoudboekje’ essentieel om succesvol te zijn.

 

Zet mij op de reservelijst

Na de training ben je in staat om:

 • De financiële huishouding van je kapsalon te doorgronden en te managen.
 • De eigen resultatenrekening te beoordelen op basis van kengetallen.
 • De kostprijs en consumentenprijs per minuut te berekenen.
 • De omzet per medewerker te berekenen.

 Je ontwikkelt de volgende competenties:

 • Financieel beheer
 • Prestatiegerichtheid
 • Plannen

We kijken naar kengetallen in de kappersbranche, zoals omzet per medewerker en kostprijs per minuut. Maar ook naar:

 • Welk aandeel van de omzet mag je in de regel besteden aan personeelskosten om?
 • Wat bedrag moet ik per minuut aan mijn klant vragen om al mijn kosten te dekken?
 • Wat gebeurt er als ik de behandeltijden verander?
 • Als ik wil groeien, wanneer moet ik dan personeel aannemen en voor hoeveel uur per week?
 • Hoe zorg ik dat mijn huishoudboekje op orde is en blijft?
 • Hoe ga ik de herinrichting over drie jaar financieren?
 • Hoe hoog mogen je huisvestingslasten zijn om voldoende winst te kunnen realiseren?

Ook gaan we aan de slag met een praktijkcase:

 • Beoordelen jaarrekening;
 • Opstellen begroting;
 • Berekenen kostprijs per minuut;
 • Berekenen begrote omzet per medewerker.

 

 

Kun je niet?
Blijf op de hoogte van nieuwe data en locaties Houd mij op de hoogte
 • ANKO-leden € 178,-
 • niet-leden € 279,-

Prijzen exclusief btw.

Deze workshop wordt verzorgd door Han Eggen. Kijk voor meer informatie  op www.backer-eggen.nl 

Zet mij op de reservelijst

Onderwerpen: financien geld ondernemersvaardigheden Toekomstgericht ondernemen