Gezamenlijk pamflet kappersbranche

Donderdag 28 januari debatteert de Tweede Kamer over het extra steunpakket dat vorige week is aangekondigd. We hebben alle betrokken Kamerleden op 25 januari een pamflet gestuurd namens de hele branche, waarin we nogmaals haarfijn uitleggen waarom de kappersbranche NU steun nodig heeft. 

Downloads

Gezamenlijk Pamflet Kappersbranche

281 KB