Noodkreet gezamenlijke retailbranches over kappers

De retailsector (detailhandel en winkelambacht), verenigd in de Nationale Winkelraad doet een dringend beroep op de overheid om de Nederlandse kappers te behouden in het straatbeeld en hen de ruimte te geven
open te gaan.


Downloads

Noodkreet gezamenlijke retailbranches over kappers

287 KB