NOW Regeling (Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud)

De tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) vervangt Werktijdverkorting (WTV) per onmiddellijk. 

Downloads

NOW Regeling (voorheen werktijdverkorting)

281 KB