NOW Regeling (Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud)

De tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) bestaat uit een drietal regelingen, NOW 1.0, 2.0, en 3.0.  

Downloads

NOW regeling 3.0

465 KB