Corona Lobby overzicht deel 1 - mei 2020

We zijn voortdurend in contact met de overheid (politiek en ambtelijk), instanties, onze koepels en collega-branches om de kappersbelangen optimaal te behartigen. We hebben alle punten waar we ons op dit moment voor inzetten in een overzicht gezet.

Downloads

Corona Lobby overzicht deel 1 - mei 2020

247 KB