Help, mijn werknemer wil er een tijdje tussenuit!

Een lange vakantie of een paar dagen ertussenuit, heerlijk! We hebben allemaal op z’n tijd behoefte aan niet-werken. Maar… wat als jouw medewerker een sabbatical van een half jaar wil? Ga je dan zomaar akkoord met zes maanden onbetaald verlof? En wat als hij of zij verlof wil om voor een zieke ouder te zorgen? Hoe zit dat dan?

Consequenties

Onbetaald verlof is, zoals de term zegt, een verlofsoort waarbij geen recht bestaat op loondoorbetaling, opbouw van vakantiedagen (tenzij er sprake is van langdurig zorgverlof) en pensioenopbouw. Daardoor kunnen er voor de werknemer consequenties zijn voor inkomensafhankelijke regelingen zoals huurtoeslag en kinderopvangtoeslag. Een geruststelling voor de werknemer: als de verlofperiode niet langer dan achttien maanden duurt, zijn er geen gevolgen voor de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of de Werkloosheidswet.

Afspraken maken

Ouderschapsverlof, adoptieverlof en langdurend zorgverlof zijn vormen van onbetaald verlof die wél in de wet zijn geregeld. Als je medewerkers dat willen, hebben ze daar recht op. Andere vormen van onbetaald verlof, denk aan een sabbatical, zijn niet in de wet vastgelegd. Je hoeft hier dan ook niet aan mee te werken als werkgever. Dat kan echter wel betekenen dat je medewerker ontslag neemt.

Wil je er samen uitkomen, dan kun je bekijken wat mogelijk is en of je samen tot afspraken kunt komen. De arbeidsovereenkomst loopt tijdens het verlof namelijk ‘gewoon’ door. Je kunt afspreken dat wanneer de werknemer ziek wordt tijdens deze vorm van verlof, hij of zij geen recht heeft op ziekengeld omdat de ziekte het onbetaald verlof niet beëindigt. Het loont om goede afspraken op papier vast te leggen, zodat beide partijen weten waar ze aan toe zijn. Houdt dat overigens in gedachten bij álle papieren waar je een handtekening onder zet. In de (juridische) wereld is recht hebben en recht krijgen niet hetzelfde.

Risico’s uitsluiten

Naast onbetaald verlof is het ook mogelijk om de arbeidsovereenkomst gezamenlijk te beëindigen, waarbij meteen afspraken worden gemaakt voor een nieuw te sluiten arbeidsovereenkomst. Deze afspraken worden vastgelegd in een intentieverklaring. Vooral wanneer een werknemer onbetaald verlof wil opnemen in verband met een wereldreis, kun je hiermee risico’s uitsluiten die verband houden met een ongeluk of tropische ziekte. Let hierbij wel op bijvoorbeeld de toepassing van de ketenregeling en andere zaken, die ondanks de ‘bijzondere situatie’ gewoon van toepassing blijven.

Vragen?

Heb je vragen over verlof of andere juridische zaken? Neem dan contact op met de ANKO of een van onze juristen.

Gerelateerde producten

Bekijken Onbetaald verlof Bekijken
Bekijken Zorgverlof Bekijken

Dit artikel staat in ANKO Kapperszaken #1 2017