Subsidie voor ontwikkeling medewerkers

In de cao 2019-2020 zijn afspraken gemaakt over subsidies voor opleiding en scholing van medewerkers. Hiermee krijgt het ontwikkelen van kwaliteit in de kappersbranche een extra impuls.

Wat is er afgesproken?

Vanaf 1 maart 2019 kun je als werkgever een subsidie aanvragen als tegemoetkoming in de kosten voor opleiding en training van je medewerker(s).

Medewerkers kunnen daarnaast bij CNV Vakmensen en FNV MOOI een arbeidsmarktvoucher met een maximale waarde van € 500 aanvragen. De arbeidsmarktvoucher kan door medewerkers besteed worden aan een cursus, een opleiding binnen of buiten de kappersbranche, maar ook aan loopbaanadvies of een budgetcoach. Zie voor het aanvragen en voorwaarden de websites van CNV Vakmensen en FNV MOOI.

Opleidingssubsidie voor werkgevers

Over de periode 1 januari 2018 tot en met 31 januari 2020 hebben werknemers recht op een opleidingsbudget van € 200. Dat kunnen zij besteden aan opleidingen, trainingen, workshops, bezoek vakbeurzen etc. Als je als werkgever de opleiding of training betaald hebt, kun je per medewerker 50% van de opleidingskosten gesubsidieerd krijgen. Dit kan tot een maximum van € 100 per medewerker. De opleiding moet wel in de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 januari 2020 gevolgd zijn.

Het Brancheplatform Kappers voert namens sociale partners ANKO, CNV Vakmensen en FNV MOOI vanaf 1 maart 2019 deze regeling voor opleidingssubsidies uit. Er is een maximaal budget beschikbaar van € 400.000. Daarvoor geldt: op = op. Dien de aanvraag dus snel in!

Hieronder vind je alles wat je nodig hebt voor het aanvragen van opleidingssubsidie:

  • het reglement waarin je kunt lezen hoe en onder welke voorwaarden de subsidie aangevraagd kan worden;
  • het aanvraagformulier: dit formulier moet per medewerker ingevuld en ondertekend worden.
  • het controleprotocol 2019 ter informatie
  • het aanvraagformulier met accountantsverklaring: dit formulier kan je gebruiken als je de controle van je aanvraag zelf al met een accountantsverklaring wil laten controleren. Dit is alleen handig, gezien de extra kosten, als je voor veel medewerkers de subsidie aanvraagt.

Wat stuur je verder mee?

  • Bij het aanvraagformulier voeg je een gedeeltelijk zwartgemaakte salarisstrook bij. Het zwart maken van persoonsgegevens is nodig in verband met de AVG. Zie voorbeeld.
  • Een factuur van de opleiding of training.
  • Een betaalbewijs waaruit blijkt dat jij als werkgever de opleiding of training betaald hebt.
  • Een bewijs dat je medewerker de opleiding of training echt gevolgd heeft. Bij voorkeur een presentielijst of certificaat van de cursus.

Aanvraag in Excelsheet

Je kunt de aanvraag ook in dit Excelsheet aan te leveren. Check dan goed of per medewerker alle documenten zijn bijgevoegd (dus per medewerker als bijlage het aanvraagformulier, salarisstrook, factuur, betaalbewijs en presentielijst meesturen). 

Aanvraag en verzending

De subsidieaanvraag kan tot en met 31 juli 2020 via e-mail of per post ingediend worden:

Gerelateerde producten

Bekijken Cao Kappers Bekijken