Wab: Ketenbepaling

Voor werkgevers in de kappersbranche gaat er vanaf 1 januari 2020 het een en ander wijzigen in het arbeidsrecht door de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab), waaronder de ketenbepaling.

De opeenvolging van tijdelijke contracten wordt verruimd. Vanaf 1 januari 2020 is het mogelijk om aansluitend drie contracten in drie jaar tijd aan te gaan (nu zijn dat drie contracten in twee jaar tijd). We gaan dus terug naar de vertrouwde situatie van vóór 1 juli 2015 (ingangsdatum Wwz) waardoor drie jaarcontracten kunnen worden aangeboden alvorens een werknemer in vaste dienst te nemen.

  • Er is geen sprake van overgangsrecht; daardoor is deze wetgeving vanaf 1 januari 2020 van kracht. Bij het verlengen of aangaan van een tijdelijk contract kun je nu al rekening houden met de langere duur van drie jaar. Eindigt het nieuwe tijdelijke contract na 1 januari 2020? Wellicht wil je dan geen zeven maanden aanbieden, maar bijvoorbeeld één jaar.
  • Zorg ervoor dat er voor 1 januari 2020 geen sprake is van een ongewenste totale contractduur van twee jaar of langer, omdat de werknemer dan al voor onbepaalde tijd in dienst is getreden. De nieuwe wetgeving geldt immers pas vanaf 1 januari 2020.
  • De ketenregeling geldt niet voor BBL-contracten. Ook geldt de ketenregeling niet voor jongeren onder de 18 jaar die gemiddeld maximaal 12 uur per week werken. Als zo’n medewerker 18 jaar wordt, geldt het lopende contract met deze medewerker als eerste in de keten.

Reageren op: Wab: Ketenbepaling

* E-mailadres wordt niet gepubliceerd