Functie-indeling medewerker kapsalon

Een werknemer wordt in een functie ingedeeld op grond van de feitelijke dagelijkse werkzaamheden.


Indelen personeel

Een werknemer wordt in een functie ingedeeld op grond van de feitelijke dagelijkse werkzaamheden.
Per 1 mei 2018 zijn er nieuwe functies in de cao opgenomen. Deze functie staan in het Functiehandboek cao kappers beschreven. Het functiehandboek kappers is onderdeel van de cao kappers. Het functiehandboek bevat de 8 meest voorkomende functies binnen de kappersbranche. Deze functies kunnen als hulpmiddel dienen bij het indelen van medewerkers binnen de kappersbranche in functiegroepen. Het gaat hierbij niet om het persoonlijk functioneren van medewerkers, maar om de inhoud van de functie en de feitelijke dagelijkse werkzaamheden. De functies zijn gekoppeld aan de in de cao opgenomen salarisschalen. Indeling van een medewerker in een functie betekent ook dat de medewerker ingedeeld wordt in de bij de functie behorende salarisschaal. De verantwoordelijkheid voor het indelen van functies in een onderneming ligt bij de werkgever.

Downloads

Gerelateerde producten

Bekijken Conflict over functie-indeling medewerker kapsalon Bekijken

Onderwerpen: Cao Kappers Functie indeling lonen