Lonen salonmedewerkers

Vanaf 1 juli 2023 treedt de nieuwe cao in werking, inclusief loonsverhoging. De nieuwe bedragen en de teksten van de nieuwe cao vind je hieronder.

Helaas heeft de stijging van het WML vanaf 2024 gevolgen voor het loongebouw van de kappersbranche. Een aantal cao lonen komen door deze stijging onder het wettelijk minimum loon uit en dat is niet toegestaan. Deze lonen moeten op het niveau van het wettelijk minimum gesteld worden. Hieronder vind je de nieuwe loontabellen die gelden vanaf 1 januari 2024 en vanaf 1 februari 2024, met daarbij aangegeven welke lonen wijzigen en hoger uitvallen dan de huidige cao-lonen.

Downloads