Transitievergoeding (ontslagvergoeding)

Transitievergoeding moet worden betaald aan werknemers die onvrijwillig werkloos worden.

Onderwerpen: einde dienstverband ontslag ontslagrecht