Transitievergoeding (ontslagvergoeding)

De ontslagvergoeding verdwijnt per 1 juli 2015. Hiervoor in de plaats komt een transitievergoeding, die vaak lager uitpakt.

Onderwerpen: einde dienstverband ontslag ontslagrecht