21 dec 2021 ANKO vecht voor snelle verantwoorde heropening, volledige compensatie en erkenning als essentiële dienstverlening

De nieuwe lockdown is een enorme teleurstelling en schok voor de kappersbranche. Waarvoor strijdt de ANKO nu?

Ook de ANKO werd verrast door de snelheid  waarmee het Kabinet dit besluit heeft genomen. Maar de ANKO is als altijd strijdlustig en zet alles op alles om de schade voor de kappersbranche zoveel mogelijk te beperken.

Hier knokken we voor:

 • Zo snel mogelijk verantwoorde heropening van de branche

 • Volledige compensatie

 • Erkenning als essentieel 

1. ANKO wil snelle heropening

De kappersbranche kan veilig en verantwoord heropend worden als de huidige lockdown op 14 januari 2022 afloopt. Wellicht zelfs eerder als de gevolgen van de Omikron-variant van het virus minder erg zijn dan verwacht.

We begrijpen dat de overheid maatregelen moet nemen, maar zijn en blijven ervan overtuigd dat het beter is om onze branche gereguleerd open te laten zijn. Niet alleen omdat wij  veilig en verantwoord werken, maar vooral omdat het de verspreiding van het virus tegen zal gaan. 

 • Een gereguleerd geopende kappersbranche is essentieel voor de beteugeling van het virus

Consumenten zijn steeds minder bereid om een tijd niet naar de kapper te gaan, voorál in de periode rondom de feestdagen. We weten inmiddels dat er in december 2020 tijdens de tweede lockdown, 2,5 keer zoveel consumenten tóch naar een illegaal doorknippende kapper gingen als in de eerste lockdown. Consumenten willen - zeker in deze periode! - gewoon naar de kapper en regelen dat dus in eigen huis of bij een kapper thuis. Sluiting van de branche stimuleert dus ongereguleerd knippen achter de voordeur, daar waar nog steeds de meeste besmettingen plaatsvinden. 

 • Handhaven onmogelijk? Dan heropenen!

Kappers hebben een beroepsverbod en ook ‘achter de voordeur’ mag dus niet geknipt worden. We zien dat dit wel gebeurt, soms zelfs met instemming van gemeenten die zeggen dat zij dit niet kunnen of mogen handhaven. Als er niet kan worden gehandhaafd, dan moet de branche gereguleerd weer open zijn. Dit is duidelijker, eerlijker én veiliger!   

 • Kappers hebben bewezen veilig en verantwoord te kunnen werken

De professionele kappers doen er alles aan om zo verantwoord en veilig mogelijk te werken. 98% van de ANKO-leden geeft aan het strenge hygiëneprotocol te volgen. Kappers zijn geen doorstroomlocatie, zorgen niet voor drukte in de winkelstraten en hebben niet gezorgd voor grote besmettingshaarden. 

2. ANKO wil volledige compensatie

Nu kappers hun vak niet mogen uitoefenen, is goede en snelle steun op maat  essentieel voor álle professionele ondernemers, met én zonder personeel. 

 • De rekening mag niet wéér bij de ondernemer neergelegd worden.

We begrijpen dat de overheid met deze lockdown tijd wil winnen om verspreiding van de nieuwe variant van het virus tegen te gaan en Nederland te voorzien van boosters. Maar we begrijpen niet waarom er zo lang gewacht is met deze boostercampagne. Nu Nederland op slot gaat, ligt de rekening hiervan wéér bij ondernemers, die nog niet eens hersteld zijn van de vorige lockdowns. Zonder volledige compensatie is deze hernieuwde lockdown onacceptabel! 

 • Steunmaatregelen onvoldoende en vaak onbereikbaar voor ondernemers
 1. De ANKO wil dat de branche volledig wordt gecompenseerd.
 2. Bovendien moeten onze ondernemers niet weer buiten de boot kunnen vallen doordat de steunmaatregelen niet aansluiten op hun feitelijke situatie. Dit was bij de vorige lockdowns het geval en helaas is er sinds die tijd nauwelijks iets aangepast. TVL en NOW moeten zodanig worden ingericht dat kappers er écht wat aan hebben! Eerder hebben we al gepleit om NOW en TVL op maandbasis te berekenen en/of de drempels voor omzetverlies af te schaffen. De noodzaak hiervoor is nu groter dan ooit.
 3. Daarnaast is er voor ondernemers met personeel nog steeds geen compensatie voor het wegvallen van het eigen inkomen. Daarom willen wij dat daar ook een tegemoetkoming voor komt in de vorm van een eenmalige uitkering.   
 4. Er moet een goede compensatieregeling komen voor kleine werkgevers en ozp’ers, nu de TOZO voor zelfstandigen is afgeschaft. 

3. ANKO wil erkenning van kappers als essentieel voor Nederland

Kappers zijn onmisbaar voor de consument en samenleving en moeten daarom als essentiële dienstverlening erkend worden. 

 • Kappers dragen bij aan mentale gezondheid

De coronacrisis heeft meermaals onderstreept hoe belangrijk het bezoek aan de kapper is voor Nederlanders. Een verzorgd uiterlijk draagt bij aan de geestelijke gezondheid en het welzijn van mensen en beïnvloedt hoe ze gezien en benaderd worden door hun omgeving. Dit is aangetoond in diverse onderzoeken en praktijkvoorbeelden. Zo zijn in België kappers tijdens een lockdown versneld geopend “om het welzijn van Belgen tijdens de coronacrisis te vergroten”, aldus premier De Croo. Ook de Nederlandse overheid zegt zich zorgen te maken over het geestelijk welzijn van Nederlanders. Een eenvoudige eerste stap om het geestelijk welzijn in ons land te bevorderen is het tot essentiële dienstverlener verklaren van de kapper. Daarmee zou de overheid twee vliegen in één klap slaan: de verspreiding van het virus wordt tegengegaan én de geestelijke gezondheid van de bevolking gaat erop vooruit. 

 • Consument beoordeelt kappers als ‘onmisbaar’

In Nederland prijkten de kappers tijdens de twee eerdere lockdowns steevast bovenaan de lijsten van sectoren die als eerste weer heropend moesten worden, volgens de consument. Zo bleek uit een groot onderzoek van onderzoeksbureau Dynata in februari van dit jaar, dat Nederlanders het liefst de kapper heropend zagen, nog vóór de opening van de horeca, sportscholen en niet-essentiële winkels. Ook bleek uit onderzoek dat consumenten massaal op zoek gingen naar kappers die hen illegaal tóch wilden knippen. 

 • Kappers zorgen voor waardigheid bij kwetsbare doelgroepen

Eerdere lockdowns leidden ertoe dat in zorgcentra de haren van bewoners wekenlang niet meer gewassen werden, omdat de toch al overbelaste zorgmedewerkers geen tijd hadden om deze taken van de kapper over te nemen. Gedetineerden hebben zelfs een wettelijk recht op één kappersbezoek per zes weken. Menselijke waardigheid staat bij al deze voorbeelden voorop. Veel essentiëler kan het volgens ons niet.