Ledenraad

De ANKO is een vereniging en heeft een ledenraad als controlerend orgaan. Alle leden samen beslissen door middel van verkiezingen wie er in de ledenraad zitting neemt. De ledenraad bestaat uit maximaal 20 personen. Dit zijn vijf leden per segment, zodat de ledenraad een mooie afspiegeling is van de vereniging. Samen vertegenwoordigen zij alle leden. Hieronder lees je wie er op dit moment in de ledenraad zitten.

Verkiezing, benoeming en rooster van aftreden

De ledenraadsleden worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Ledenraadsleden zijn éénmaal herkiesbaar voor een tweede termijn van vier jaar. Als ledenraadsleden eerder aftreden zal het volgende lid op de kieslijst zijn of haar plaats innemen. Om te voorkomen dat alle leden tegelijkertijd aftreden, zijn er elke twee jaar verkiezingen voor de helft van de ledenraad.

Taken 

De taken van de ledenraad richten zich op ‘gisteren en morgen’. Zo stemt de ledenraad vooraf in met het strategisch meerjarenplan en de begroting en toetst achteraf via het jaarverslag en de jaarrekening. De ledenraad benoemt de leden van de werving- en selectiecommissie, het bestuur en de Raad van Advies en verleent décharge aan het bestuur over het gevoerde beleid.

De ledenraadsvergadering

De ledenraad komt minimaal twee keer per jaar bijeen in een formele vergadering. Daarnaast zijn er een of twee keer per jaar themasessies. De vergaderdata kunnen worden aangekondigd in de nieuwsbrief van de ANKO. De formele ledenraadsvergadering is toegankelijk voor alle ANKO-leden na aanmelding. Dit kan door een mail te sturen aan tvantwestende@anko.nl.

Leden per 1 november 2023

ondernemers zonder personeel:

 • Audrey Geveke - Storm
 • Edwin Santbergen
 • Lianne Sanders
 • Coos Tieleman
 • Vacature
 

 ondernemers met personeel met een omzet < € 175.000:

 • Cynthia Horst
 • Hans Hollander
 • Bram Eijmans
 • Nanda Prins van de Weerdhof
 • Darcy Derks
 

 ondernemers met personeel met een omzet > € 175.000

 • Tanja Kroezen
 • Mark Brand
 • Ruud Severins
 • Suus Achterberg
 • Petra Scholten
 

 ketenbedrijven:

 • Teus Brand
 • Patrick Janssen
 • John Kuin
 • Claudia Slavenburg
 • vacature

Vergoeding

Leden van de ledenraad ontvangen per dagdeel een vacatievergoeding van 250 euro en 125 euro voor online vergaderingen die korter duren dan 2 uur.

Nieuwsgierig naar ANKO?

Dat snappen we! Want wat doet de ANKO nou precies en waarom zou je lid worden? Hier leggen we het je uit!

Vertel mij meer!

Denk en praat mee

Discussieer mee of stel je vragen via social media.

Volg ons

Blijf op de hoogte en volg ons via Facebook en Instagram.