31 jan 2020 Cao per 1 februari 2020 afgelopen

De cao voor het Kappersbedrijf is 1 februari 2020 afgelopen. Aangezien er nog geen nieuwe cao voor de hele branche is, vind je hieronder een kort overzicht over hoe je om moet gaan met een cao-loze periode. De ANKO hoopt in de loop van 2020 met de vakbonden tot een nieuwe cao te komen.

Cao per 1 februari 2020 afgelopen

Nawerking van de cao

Voor ANKO leden geldt dat de cao nawerking heeft en dus ook toegepast moet worden ná 1 februari 2020. Een niet-ANKO werkgever hoeft de cao niet meer toe te passen. Maar als er sprake was van een arbeidsovereenkomst waarin opgenomen is dat de cao van toepassing is, blijft ook de niet-ANKO werkgever aan de bepalingen van deze cao gebonden. Dit geldt ook voor  stagevergoeding. Als in de stageovereenkomst is afgesproken dat er een stagevergoeding betaald wordt, moet deze vergoeding ook na 1 februari 2020 gewoon betaald worden.

Verwijzing in de arbeidsovereenkomst

Als je een arbeidsovereenkomst hebt waarin staat dat de cao van toepassing is, zal de cao blijven gelden. Het maakt hierbij dus niet uit of de werkgever of werknemer lid zijn van de ANKO of van een vakbond. Afwijken van cao-bepalingen is dan alleen mogelijk als er tussen de werkgever en werknemer overeenstemming over bestaat.