15 nov 2018 Criterium Gericht Interview bij toets op locatie

Sinds 2015 leeft de wens om ook vaktechniek een plek te geven bij de toets van haarwerkspecialisten. In samenwerking met Bespeak is daarom de afgelopen twee jaar gewerkt aan de totstandkoming het CGI: criterium gericht interview.

Criterium Gericht Interview bij toets op locatie

Aanvankelijk werd in de sectievergaderingen gesproken over het afnemen van een examen. In goed overleg met de leden is echter besloten dat dit niet de juiste manier is. Een examen afnemen in een branche waar al zo veel kennis en ervaring aanwezig is, heeft geen meerwaarde.

Basisniveau

In plaats daarvan is in 2017 besloten om een criterium gericht interview (CGI) ontwikkelen. Een CGI is een gestructureerd gesprek aan de hand van criteria die vooraf zijn vastgelegd. Met een CGI kan vastgesteld worden of een ondernemer een bepaald basisniveau heeft, zonder dat er sprake is van een examen. Het maakt inzichtelijk waar de branche staat en welke behoeftes er zijn. Educatie kan hierop afgestemd worden.

Vanaf 2019 zal het CGI afgenomen worden bij de toets op locatie. De specialisten die de toets uitvoeren, zullen hiervoor opgeleid worden.

Reageren op: Criterium Gericht Interview bij toets op locatie

* E-mailadres wordt niet gepubliceerd