20 mei 2020 Let op: reserveer voor terugbetaling van subsidies NOW en TOZO

De Overheid heeft met een financieel steunpakket ondernemers tegemoet willen komen voor de periode dat zij hun salons moesten sluiten. In de branche is met name veel gebruik gemaakt van de regelingen NOW, TOZO en TOGS. 

Voor de NOW en de Tozo regeling kan het zo zijn dat ontvangen bedragen geheel of gedeeltelijk terugbetaald moeten worden.

Bij de NOW regeling kan er meer omzetverlies over een periode van 3 maanden opgegeven zijn dan dat er daadwerkelijk geweest is in deze periode. Dit heeft consequenties voor het definitief te ontvangen subsidiebedrag. Houd er dus rekening mee dat er terugbetaling plaats moet vinden en tref hiervoor een reservering.

Ook voor de Tozo (gemeentelijke bijstand) kan dit aan de orde zijn als er meer inkomsten dan bijstandsniveau geweest zijn. Reserveer dus alvast voor een eventuele terugbetaling en bekijk welk bedrag je te veel ontvangen hebt. 

De volgende formule geeft de hoogte van het bedrag van de subsidieverlening: 

A x B x 3 x 1,3 x 0,9

A =         percentage verwachte omzetdaling;
B =         loonsom
3 =          3 maanden
1,3 =      staat voor de vaste opslag met 30%
0,9 =      subsidiepercentage van 90%.

Rekenvoorbeeld:

Stel dat de loonsom januari 2020 een bedrag van € 10.000,- is en je verwachtte een omzetverlies van 70%.

De subsidie is dan als volgt:
70% x € 10.000,- x 3 (maanden) x 1,3 x 90% = € 24.570,-
Hiervan heb je 80% als voorschot ontvangen € 19.656,-

Als blijkt dat je daadwerkelijk omzetverlies over 3 maanden 30% is geweest,  dan is de rekensom als volgt:
30% x € 10.000,- x 3 x 1.3 x 90% = € 10.530,-

Dit betekent dat je € 9.126,- te veel subsidie (€19.656 -/- €10.530) ontvangen hebt en die moet je terugbetalen.

Voor de TOGS (de € 4000,-) geldt niet dat er een terugbetaling moet plaatsvinden als je aan de eisen voldoet. Je moet dus wel omzetverlies en kosten gehad hebben. Voor de TOGS geldt ook dat deze belastingvrij is!