15 jun 2019 Pensioenakkoord op hoofdlijnen

Eindelijk is er een pensioenakkoord bereikt! Het kabinet wilde vooral een nieuw pensioenstelsel, omdat ons pensioenstelsel niet meer aansluit bij de manier waarop er in Nederland gewerkt wordt. Bijna niemand werkt meer zijn hele leven bij één baas, we worden steeds ouder en er zijn zzp'ers en flexwerkers op de arbeidsmarkt bij gekomen.

Pensioenakkoord op hoofdlijnen

Het nieuwe pensioenstelsel moet vooral persoonlijk en transparanter worden. Deelnemers krijgen meer inzicht in wat zij betalen en wat ze kunnen verwachten als ze met pensioen gaan. Werknemers gaan meer voor een eigen pensioenpotje, maar er wordt wel minder zekerheid gegeven over de hoogte van het pensioen.

Hieronder sommen we de hoofdlijnen van het akkoord kort op. De nadere invulling gebeurt uiteraard in de pensioenregeling van het pensioenfonds kappers.

Pensioenen korten en laten stijgen wordt makkelijker

Het belangrijkste verschil is dat de pensioenen sneller en makkelijker kunnen meebewegen met de economie, waardoor het korten en stijgen van de pensioenen makkelijker wordt.

AOW-leeftijd in 2024 naar 67 jaar

De leeftijd voor het ontvangen van AOW, het pensioen dat door de staat wordt uitgekeerd, wordt tot en met 2021 bevroren op het huidige niveau van 66 jaar en vier maanden. Vervolgens stijgt de AOW-leeftijd in 2022 naar 66 jaar en zeven maanden, in 2023 naar 66 jaar en tien maanden en in 2024 naar 67 jaar. In de oude situatie stijgt de AOW-leeftijd al in 2021 naar 67 jaar.

Eerder stoppen met werken

Werkgevers en werknemers kunnen straks samen afspreken dat de werknemer eerder stopt met werken, een klein deel van zijn pensioen naar voren haalt en de werkgever een deel salaris doorbetaalt. Nu is het zo dat vervroegd pensioen ontmoedigd wordt omdat je dan een flinke boete moet betalen. De boete zal in de nieuwe regeling gedeeltelijk vervallen.

Pensioen en verzekering voor zelfstandigen

Het kabinet krijgt de opdracht om het voor zelfstandigen eenvoudiger te maken zich vrijwillig bij een pensioenfonds aan te sluiten. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt l verplicht voor zzp'ers. De uitwerking hiervan en de invulling zijn nog niet bekend.